VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Forse vertrekvergoeding voor vrijwillig afscheid TNT-topman

TNT-topman Peter Bakker zag voor zichzelf geen rol meer weggelegd na splitsing van TNT in twee aparte ondernemingen. Het vrijwillige vertrek leverde hem 2,6 miljoen euro op.

"Logisch." Zo noemde TNT het vertrek van zijn topman Peter Bakker na splitsing van het bedrijf in twee ondernemingen, TNT Express en PostNL.

En ook Peter Bakker zelf zag de splitsing als een gepast moment om andere uitdagingen aan te gaan.

Naar nu blijkt heeft Bakker aan dit vrijwillige vertrek 2,6 miljoen euro over gehouden. De vertrekvergoeding omvat twee basissalarissen van 900.000 euro. Die vergoeding had TNT, nu PostNL, al eerder, zij het wat verdekt gemeld aan beleggers. 

Uit onderzoek van blijkt nu dat daar ook nog een afkoop voor de opzegtermijn van het contract van nog eens 800.000 euro bij komt.

Goed bestuur
Volgens PostNL, de opvolger van TNT, is de vertrekpremie in lijn met gedragscodes voor goed bestuur zoals de code Tabaksblatt. Volgens deze code mag een vertrekkend topman maximaal één jaarsalaris meekrijgen in geval van gedwongen vertrek.

Maar omdat de afspraken met Peter Bakker dateren van voor de invoering van de code zou dit maximum in dit geval niet van toepassing zijn.Daar valt het nodige op af te dingen. In de eerste plaats gaat het hier niet om een gedwongen maar een vrijwillig vertrek. Een vertrekvergoeding is daarbij niet op zijn plaats. Afgezien daarvan is het vreemd dat Bakkers ‘oude' afspraken niet zijn aangepast toen TNT vorig jaar een nieuw beloningsbeleid invoerde.

En dan is er nog de merkwaardige afkoop van Bakkers contract. De gewezen topman had in zijn contract klaarblijkelijk een opzegtermijn van zes maanden opgenomen. Dat levert hem nu 800.000 euro extra op.

Al in december 2010 informeerde TNT beleggers over het vrijwillige vertrek van zijn topman. Als toen het arbeidscontract was opgezegd had het bedrijf keurig rekening gehouden met het vertrek van Bakker in mei 2011, de officiële splitsing van de onderneming.

Of Bakker naast genoemde vergoedingen ook salaris heeft ontvangen in de eerste maanden van 2011 is niet helder. Duidelijkheid hierover én over afwikkeling van zijn aandelenbeloning volgt pas bij verschijning van het .
Gerelateerde artikelen