VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

IMF trekt doemscenario's voor wereldeconomie uit de kast

De mondiale economie is volgens het IMF in een gevaarlijke nieuwe fase terechtgekomen. Het instituut heeft de groeiramingen al neerwaarts bijgesteld, maar waarschuwt dat het nog goed mis kan gaan.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is in haar recente World Economic Outlook een stukje negatiever over de wereldeconomie geworden. En de risico's liggen volgens het instituut duidelijk aan de onderkant.

Voor dit jaar en voor 2012 wordt uitgegaan van een mondiale economische groei van 4 procent (2010: 5,1 procent). In april rekende het IMF nog op 4,5 procent groei.

Maar als het tegen zit kan de mondiale groei zomaar 3 volle procentpunten lager uitvallen, zo waarschuwt het IMF.

Grote onderlinge verschillen
Het cijfer van 4 procent lijkt nog niet zo slecht, maar onderliggend zijn de verschillen tussen de verschillende regio's enorm.

Het Westen zal dit jaar hoogstens 1,6 procent groei laten zien dit jaar, terwijl opkomende landen gemiddeld 6,4 procent zullen groeien.

Landen als China en India trekken het gemiddelde nog altijd flink omhoog. Voor China wordt voor dit jaar een groei van 9,5 procent voorzien. Voor 2012 is de verwachte groei iets neerwaarts bijgesteld van 9,5 procent naar 9,0 procent.

Vooral over de Verenigde Staten is het IMF de afgelopen maanden een stuk somberder geworden.

Ging het in juni nog uit van een groei van 2,5 procent van de Amerikaanse economie, nu wordt op 1,5 procent gerekend. Voor volgend jaar is de groeiraming voor de Verenigde Staten verlaagd van 2,7 procent naar 1,8 procent.

Risico's
De Europese schuldencrisis en de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid kunnen volgens het IMF uiteindelijk van grote negatieve invloed zijn op de reële economie en de minieme groeicijfers van de Westerse economieën doen omslaan in krimp. Een nieuwe recessie is dan al snel een feit.

Het negatieve scenario loopt vooral via de banken. Een afname van de economische groei, ingezet door overheidsbezuinigingen, maakt banken zwakker.

En als banken ook nog eens verliezen gaan lijden op staatsobligaties zullen zij minder geneigd zijn geld uit te lenen. De economie zal dan vastlopen.

Om een ‘credit crunch' te voorkomen pleit het IMF voor een snelle herkapitalisatie van met name Europese banken zodat zij beter in staat zijn klappen op te vangen.

Verder vraag het IMF Europese politici met klem zo snel mogelijk afgesproken maatregelen te implementeren. Overheden moeten bezuinigen om de eigen financiële huishouding op orde te brengen.

Te weinig bezuinigen tast de geloofwaardigheid aan, maar teveel bezuinigen is ook weer gevaarlijk omdat daarmee de weg naar herstel kan worden afgesneden.

Opkomende markten
Een risico waar het IMF ook op wijst is dat door alle problemen in Europa en de Verenigde Staten beleggers uit deze landen hun geïnvesteerde kapitaal uit opkomende landen repatriëren.

Dat zou nadelig zijn voor de groei van deze landen, nota bene de nog resterende motors waar de wereldeconomie op draait.

Het IMF wenst een meer evenwichtige mondiale economie. Aan opkomende landen de taak minder afhankelijk te worden van het buitenland en de binnenlandse vraag te stimuleren.

Met name de Verenigde Staten zullen moeten proberen meer te exporteren om zo het tekort op de handelsbalans terug te brengen.