VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overeenstemming VEB en NYSE Euronext over expiratiestoring

De VEB en NYSE Euronext hebben overeenstemming bereikt over de schadevergoeding voor gedupeerde optiebeleggers naar aanleiding van de storing op 29 juli 2011.

Als gevolg van een technische storing in de AEX-indexberekening was het niet mogelijk om op de gebruikelijke manier de expiratiekoersvast te stellen op die dag.

Optiebeleggers hebben mogelijk schade geleden als gevolg van de gehanteerde expiratiekoers.

Schdevergoeding
NYSE Euronext compenseert optiebeleggers die kunnen aantonen dat zij door gebruik van de gehanteerde expiratiekoers verlies hebben geleden. De compensatie bedraagt het volledige verlies dat deze optiebeleggers per saldo hebben geleden.

De compensatieregeling voorziet in een afwikkeling van claims via de members (bank of broker) van NYSE Euronext. De optiebeleggers moeten hun claim via hun eigen bank of broker voor 14 oktober 2011 indienen bij NYSE Euronext.

"De beurs neemt zijn verantwoordelijkheid in deze kwestie en dat schept vertrouwen", aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter. De VEB stelt het op prijs dat NYSE Euronext beleggers die door deze situatie verlies hebben geleden tegemoet komt.

De aanleiding
Vrijdag 29 juli 2011 had NYSE Euronext te maken met een . Hierdoor konden de koersen van de AEX, maar ook die van de Bel20 en CAC 40, niet worden berekend. De storing begon rond 15.25 uur, kort voordat de expiratiekoers van de AEX-opties (AX5 juli) wordt berekend.

Op basis van de destijds geldende procedure maakte NYSE Euronext ter vervanging van de AEX-expiratiekoers, die normaliter wordt vastgesteld tussen 15.30 en 16.00 uur, gebruik van de slotkoers van die dag.

Uit de koersen van de onderliggende aandelen bleek een expiratiekoers van 326,55 tegen de gehanteerde slotkoers van 329,17 punten, een verschil van 2,62. Hierdoor kan per saldo een maximaal verlies optreden voor alle beleggers tezamen van ongeveer €500.000 euro.

Om eventuele toekomstige situaties beter het hoofd te kunnen bieden heeft NYSE Euronext inmiddels, in samenspraak met haar members, de procedures aangepast.

Omdat de omstandigheden waaronder deze gebeurtenissen plaatsvonden zo exceptioneel waren heeft NYSE Euronext besloten een "Goodwill Payment" uit te keren.

Wat moeten gedupeerde beleggers doen?
NYSE Euronext vergoedt het volledige per saldo geleden verlies van gedupeerde optiebeleggers. De optiebeleggers moeten zich voor 14 oktober 2011 melden bij hun eigen broker of bank en aan kunnen tonen dat zij, door de gehanteerde procedure per saldo verlies hebben geleden.

De broker of bank zal zich vervolgens wenden tot NYSE Euronext om het geleden verlies te verhalen. NYSE Euronext zal zorgen voor een juiste afwikkeling van de claims via haar members (de broker of bank).