VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een hernieuwde zoektocht naar veilige havens

Beleggers worden murw geslagen op de aandelenmarkt. Met de nodige tegenzin wordt gezocht naar laag, maar positief renderende alternatieven.

Natuurlijk zijn er ook beleggers die profiteren van de huidige onrust op de financiële markten.

Maar het gros van de effectenbezitters zal toch vooral op zoek zijn naar manieren om het eigen vermogen zoveel mogelijk in te dekken tegen verdere verliezen.

Intussen worden veilig geachte havens steeds schaarser.

Goud begint die status in ieder geval te verliezen. In twee weken daalde de goudprijs in dollars met bijna negen procent.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de zwakke euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Edelmetalen worden normaal gesproken afgerekend in dollars. Gezien de problemen in Europa zal dat euvel mogelijk nog wat langer spelen.

Ook de Zwitserse frank is niet echt meer een vluchtoptie, doordat de Zwitserse centrale bank de frank wil vastklinken aan de euro.

Cash
Bovenstaande ontwikkelingen maken dat contant geld weer een reële optie wordt. De spaarrente is laag, 2 tot 2,5
procent, wat maar ternauwernood genoeg is om de inflatie goed te maken. Maar het vermogen blijft intact.

Een ander alternatief is af te lossen op de eigen woning. Zonde van de renteaftrek, maar een stuk lucratiever dan een dalende aandelenmarkt.

Staatspapier van ‘sterke' landen
Andere mogelijkheid is investeren in staatsobligaties van kredietwaardige landen als Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Ook hier zijn de rendementen niet om over naar huis te schrijven.

Wie zijn geld voor tien jaar aan de Duitse overheid leent maakt over de looptijd slechts 1,77 procent rendement. Extreem weinig en in reële termen zelfs negatief.

Toch blijft ook hier het vermogen bij een dergelijke belegging redelijk intact en kunnen posities gemakkelijk geliquideerd worden.

Toch is het raadzaam bij staatsobligaties niet voor te lange looptijden te kiezen. Hoe langer de looptijd, des te gevoeliger de koers voor rentemutaties.

Aziatische valuta
Onder de huidige omstandigheden zijn beleggers zelfs geïnteresseerd in de al jaren extreem lage rendementen uit Japan. Opsteker daarbij is dat de Japanse economie sneller dan gedacht herstelt van de nucleaire ramp eerder dit jaar.

Belangstelling gaat vooral uit naar de Japanse munt, de yen. Deze is zeer goed verhandelbaar en dat trekt nu beleggers. Die verhandelbaarheid maakt Japan aantrekkelijker dan andere Aziatische munten.

Aziatische obligaties
Behalve valuta veert ook de belangstelling voor Aziatische obligaties. De relatief gezonde overheidshuishoudingen bieden een naar verhouding laag risico op het niet betalen van rente- en aflossing.

De meer volwassen markten van Singapore en Hongkong beschikken over een triple A rating van S&P.

De rendementen op tienjaars staatpapier ligt in deze landen op vergelijkbare niveaus als Duitsland, maar dankzij gunstige valutaresultaten valt er meer te halen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net