VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De hernieuwde lessen na Quality Investments

Het oprollen van het frauduleuze fonds Quality Investments zal geen einde maken aan beleggingsfraude. Zaak om je te wapenen tegen dergelijke praktijken.

"Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurd." Dat is het levensmotto, inclusief spelfout, van Quality Investments-directeur .

Het valt te betwijfelen of de oud-politieman de grijns nog op zijn gezicht weet te toveren nu hij en een aantal van zijn relaties worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Miljoenen verdampt
De feiten zijn inmiddels bekend. Quality Investments zei te beleggen in zogenaamde Amerikaanse ‘life settlements'. Amerikanen die wisten dat ze nog maar kort te leven hadden, verkochten hun overlijdensrisicoverzekering voor een mooi bedrag.

Via Quality Investments konden beleggers voor een bepaalde tijd deelnemen aan een fonds waarin een levensverzekering en een contraverzekering zouden zijn opgenomen.

Quality Investments hield de naam van de herverzekeraar in beginsel geheim. Na druk van toezichthouder AFM bleek het te gaan om een onbetrouwbare partij.

Veel beleggers hebben dan ook nooit een cent ontvangen. Als er rendement uitbetaald moest worden, dan kwam dat geld van de investering die nieuwe instappers deden, een gekende fraudetruc.

Quality Investments verkocht sinds juli 2007 producten, vooral in Nederland en België. Vermoedelijk honderden beleggers investeerden samen voor meer dan 200 miljoen dollar.

Eigen schuld, dikke bult te gemakkelijk
Bij de VEB heeft zich inmiddels een aantal slachtoffers van Quality Investments gemeld. Deels uit schaamte treden zij liever niet in de publiciteit.

Het is te gemakkelijk om alle slachtoffers weg te zetten als onwetende en naïeve mensen die beter hadden moeten weten. Dan wordt onderschat hoe listig dergelijke fraudes worden opgezet.

Individuen die willens en wetens mensen in een fraude praten hebben een forse voorsprong op hun slachtoffers. Ze hebben ruim de tijd genomen om het plaatje zo positief mogelijk in te kleuren en te anticiperen op alle mogelijke bedenkingen. 

De Quality Investments-zaak biedt in ieder geval weer handvatten voor beleggers om dergelijke katers in de toekomst te vermijden. Een opsomming:

Gegarandeerd hoge rendementen over een lange periode
Quality Investments bood beleggers een gegarandeerd langdurig rendement van acht procent per jaar. Laat er geen misverstand over bestaan: dergelijke rendementen zijn te behalen, ook in mindere tijden.

Wie bijvoorbeeld begin september aandelen Ahold kocht heeft zijn belang in een maand tijd met acht procent in waarde zien groeien, en dat in een fors dalende markt. Daarvoor was een goede timing wel noodzakelijk. Iets eerder instappen zou het rendement flink drukken.

En daar zit juist de crux. Partijen die over een lange periode hoge rendementen garanderen verdienen verdere bestudering. Een dergelijke prestatie is zeer zeldzaam.

Ver weg, niet transparant
Quality Investments werkte met een Amerikaanse trust en, naar later bleek, een dubieuze herverzekeraar die gevestigd was in Costa Rica. Partijen die samenwerken met partijen uit dergelijke financieel exotische oorden verdienen argwaan.

Dergelijke landen staan niet bepaald bekend om hun stringente toezicht. Voor beleggers valt dan ook niet te controleren wat er met hun geld gebeurt.

In Nederland wist Quality Investments toezicht te omzeilen door participaties toe te staan vanaf 50.000 euro. Boven die grens houdt de Autoriteit Financiële Markten geen toezicht.

Partijen die welbewust kiezen om niet onder toezicht te vallen zijn hun beleggers erg veel uitleg verschuldigd. Overigens is niet iedere partij die beleggingen aanbiedt vanaf 50.000 euro per definitie malafide.

Holle vaten moeten niet verblinden
Glimmende folders, flitsende websites en semiprofessionele promotiefilmpjes. Het zullen de eerste zaken zijn waar fraudeurs zich sterk voor maken. Ze spenderen veel geld om onder de aandacht te komen en proberen indruk te maken door exclusiviteit te veinzen. Want uiterlijk vertoon telt en suggereert openheid.

Ook Quality Investments zorgde voor gedegen uiterlijke schijn. Maar wie bijvoorbeeld de website van het fonds bekijkt bemerkt al snel dat er eigenlijk bijzonder weinig specifieke informatie te vinden is.

Reputatie telt
Eén van de zaken die onvermeld blijft in de informatie die Quality Investments verstrekt is het verleden van topman Frank Laan. Hij bleek al eerder betrokken bij schimmige financiële instellingen die over de kop gingen.

Relevante informatie voor beleggers en het verzwijgen van de feiten is veelzeggend. Van onbekende partijen mag verwacht worden dat ze heldere en controleerbare achtergronden kunnen geven.

Goed om te onthouden. Zeker nu duidelijk is dat diverse (oud-) medewerkers van Quality Investments opnieuw aan het ondernemen zijn onder andere bedrijfsnamen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net