VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herkapitalisatie Europese banken nog geen gelopen race

Moeten Europese banken nu wel of niet hun kapitaalbasis versterken en voor hoeveel? En voor welke banken geldt dat dan? Meest gewichtige vraag: wie gaat dit financieren?

De herkapitalisatie van banken blijkt een bijzonder precair onderwerp te zijn. De hoop is gevestigd op de Europese-top van 23 oktober.

Maar een vastomlijnd plan zal waarschijnlijk niet eerder dan 3 en 4 november klaarliggen. Op die data komt de G-20 bijeen.

Stress test?
Eerste probleem is dat het de Europese Commissie onduidelijk is hoe de Europese banken er precies voorstaan.
Tegelijkertijd speelt de vraag voor welk percentage de Griekse schuld kwijtgescholden moet worden.

Mede afhankelijk van de omvang van deze ‘haircut' en vooral waar de rekening hiervan komt te liggen, weten we meer over de financiële toestand van de Europese banken.

Afgelopen juli heeft er een Europese stress test voor banken plaatsgevonden, maar is hierin een eventuele non-of wanbetaling door Griekenland niet meegenomen.

De kritiek op deze test is alleen maar toegenomen door de problemen bij Dexia. De Belgische-Franse bank slaagde namelijk voor deze stress test.

Of er nu een nieuwe stress test komt is nog altijd onduidelijk. De European Banking Authority (EBA), die deze test moet afnemen, heeft ook nog geen nieuwe kapitaaleisen geformuleerd.

Verzet banken
Geluiden gaan dat er gewerkt wordt aan het versneld opleggen van een kapitaaleis van 9 procent, een stuk hoger dan de 7 procent wat Basel III voorschrijft. Arbitrair met nogal wat haken en ogen.

Banken verzetten zich hier fel tegen. Verplicht meer kapitaal op de balans betekent dat er minder uitgezet kan worden. Dat zou slecht voor de economie zijn en voor de winst van de bank.

Of het zo ook in de praktijk werkt is nog maar de vraag. Een sterkere kapitaalbasis zal het vertrouwen in banken doen toenemen, waardoor zij beter en goedkoper toegang krijgen tot de kapitaalmarkt.

Josef Ackermans, ceo van Deutsche Bank kaatst de bal terug naar de politiek. Volgens hem zijn de problemen bij de banken ontstaan doordat staatsobligaties minder waard zijn geworden.

De politiek moet dat oplossen, niet de banken, aldus Ackermans, die makkelijk praten heeft omdat Deutsche Bank geen extra geld nodig zou hebben.

Hoe te financieren?
Bij een kapitaalratio van 9 procent worden getallen geroepen van rond de 260 miljard euro wat Europese banken gezamenlijk zouden moeten ophalen.

Echter, niet elke bank kan tegenwoordig zo gemakkelijk en tegen aanvaardbare condities op de kapitaalmarkt terecht. Een soort kip-ei verhaal dus.

De Europese Commissie schrijft dan voor dat nationale overheden hun eigen banken financieren. Het Europese noodfonds zou dan als laatste redmiddel kunnen dienen.

Duitsland ziet dat wel zitten, maar Frankrijk wil hiervoor liever alleen het noodfonds gebruiken. Frankrijk vreest namelijk de eigen ‘triple A' rating te verliezen als het forse bedragen moet injecteren in het eigen banksysteem.

Frankrijk wil ook de eerder gemaakte afspraak over een 21 procent bijdrage van de private-sector in tact laten. Duitsland is juist voor een hogere rekening bij private partijen, terwijl de ECB op de hand van Frankrijk is.

Een herkapitalisatie van Europese banken is een belangrijke stap, maar niet voldoende. Om speculatie tegen landen als Italië en Spanje in te dammen zal de slagkracht van het noodfonds omhoog moeten.

Europa moet met een totaalpakket komen, hoe moeilijk ook, maar halve maatregelen zijn zinloos.