VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gedupeerde beleggers krijgen komende tijd ruim half miljard compensatie

Drie grote acties van de VEB zijn in afwikkeling. Maar hoe zit het met de andere inspanningen voor beleggers? Vier zaken in samenvatting en een opstap naar meer informatie.

 Komende maanden kunnen gedupeerde beleggers meer dan een half miljard euro aan schadevergoeding tegemoet zien door schikkingen die de VEB namens hen heeft bereikt.

De acties Shell, World Online en KPN Qwest zijn in afwikkeling. Maar er lopen nog meer procedures. Een overzicht.

KPNQWEST
De VEB heeft in juni 2010 een schikking bereikt voor de bij haar aangesloten aandeelhouders KPNQwest. De voorbereidingen van de afwikkeling zijn in volle gang.

Het totale bedrag dat met de schikking voor de verschillende groepen (inclusief de vergoeding aan de VEB) gemoeid is, bedraagt 19 miljoen euro. De schikking betreft alleen aandelen KPNQwest.

Binnen enkele maanden zullen de bij de stichting en de VEB aangesloten gedupeerde aandeelhouders nader bericht ontvangen over de wijze van indiening van hun claims. Zij hoeven op dit moment geen nadere actie te ondernemen.

Het precieze bedrag dat de aangeslotenen ontvangen is afhankelijk van ieders individuele situatie. In elk geval wordt minimaal de aan de VEB betaalde contributie vanaf het begin van de actie in 2005 vergoed.

Naast de schikking voor de leden en deelnemers aan de VEB Actie KPNQwest, komt een bedrag van maximaal 2 miljoen euro (inclusief administratiekosten) ter beschikking voor ongeveer
tweeduizend KPNQwest-aandeelhouders die zich weliswaar bij de VEB hebben aangemeld maar niet (tijdig) lid zijn (geworden).

Zij zullen separaat over hun mogelijkheid op een vergoeding en de betreffende voorwaarden worden geïnformeerd.

SHELL
Op 11 april 2007 bereikte de VEB samen met andere gedupeerde beleggers buiten de Verenigde Staten een schikking met Shell over de schade die beleggers leden na de herwaardering van de olie- en gasreserves in 2004.

De schikking is op 29 mei 2009 door het gerechtshof Amsterdam algemeen verbindend verklaard.

Gedupeerde beleggers zijn in formele aankondigingen, die eind 2009 in diverse dagbladen zijn verschenen, opgeroepen hun claims in te dienen. Claims kunnen niet meer worden ingediend, de termijn verliep op 5 november 2010.

De uitbetaling van de schikking is inmiddels gestart. Voor vragen kunnen beleggers terecht de administrateur die de afwikkeling verzorgt: 00 800 00 800 900 (gratis).

WORLD ONLINE
De afwikkeling van de schikking die de VEB bereikte met Royal Bank of Scotland (de rechtsopvolger in dit dossier van ABN Amro) en Goldman Sachs is in volle gang. Bij de VEB aangesloten beleggers hebben inmiddels informatie ontvangen over de wijze waarop zij hun claim kunnen indienen.