VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verkeerde informatie voor Lehman Brothers Claimanten

Een claim ingediend bij de curator van Lehman Brothers? Reken er dan op dat u nog een formulier moet insturen voor 15 december. Let er wel op dat u de juiste bescheiden opstuurt. Dat kan 30 procent schadevergoeding schelen.

Gedupeerde beleggers die geen Amerikaanse staatsburger zijn en een claim hebben ingediend bij de Amerikaanse curator van Lehman Brothers Holding inc (LBHI) dienen voor 15 december aanstaande een W8 formulier in te leveren.

Met het W-8 BEN formulier verklaart u dat u geen ingezetene bent de Verenigde Staten (VS) en dus niet belastingplichtig bent in de VS.

Vanwege een verdrag tussen de VS en Nederland is het mogelijk dat er in de VS het laagst mogelijke tarief wordt in gehouden op de toegewezen claims mits de juiste formulieren correct zijn ingevuld.

Indien de formulieren niet tijdig worden geretourneerd kan de uitbetaling worden vertraagd, verminderd worden met 30% belasting (of meer) of volledig worden ingehouden.

Formulier downloaden
Epiq Bankruptcy Solutions, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het afhandelen van faillissementen, heeft onlangs claimanten hier per brief van op de hoogte gebracht.

Bij die brief had Eoiq een brief gestuurd die in veel gevallen niet de juiste blijkt te zijn. Het bijvoegde W-9 formulier is bestemd voor Amerikanen en dus ongeschikt voor Nederlandse/Europese beleggers.

Lehman Brothers Cliamanten particulieren zijn met een Nederlandse nationaliteit dienen het W-8 BEN formulier in te vullen. Dit formulier en de instructies kunnen gedownload uit het mapje ‘taxforms' via de website van Epiq.


Deadline
Het ingevulde W-8 BEN formulier dient gezamenlijk met het ‘Certification Regarding Status' - het formulier waarop het claimnummer staat vermeld - voor 15 december 2011 door Epiq Bankruptcy Solutions in New York te zijn ontvangen.

De VEB heeft de Amerikaanse curator inmiddels verzocht enige coulance te betrachten met de deadline van 15 december 2011. De curator heeft nog niet gereageerd op dit verzoek.