VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING en SNS mogen salarissen met twintig procent verhogen

Geen bonussen, maar de vaste salarissen bij instellingen als ING en SNS Reaal mogen wel omhoog, tot twintig procent. En als de bestuursvoorzitter meer krijgt, dan ook de koffiejuffrouw.

Dat volgt uit een wetsvoorstel met wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


Volgens het voorstel mogen partijen die staatssteun hebben ontvangen geen bonussen of andere extraatjes aan hun bestuurders uitkeren. Het vaste salaris mag wel omhoog, met maximaal twintig procent.

Voorwaarde is wel dat die verhoging ook moet gelden voor andere werknemers van het bedrijf.

Als de bestuursvoorzitter 20 procent salarisverhoging krijgt, dan moeten de baliemedewerker, het middenmanagement en de koffiejuffrouw een salarisverhoging met hetzelfde percentage krijgen. In harde euro's zijn er natuurlijk wel verschiullen.

In de toelichting bij de wetswijziging staan ING, SNS Reaal Leaseplan en NIBC uitdrukkelijk genoemd. Voor hen geldt het bonusverbod.

In dat rijtje ontbreken opvallend genoeg ABN Amro en ASR Nederland. Twee financiële instellingen waar de Staat de baas is.

De vraag is of deze nieuwe regels ook voor die Staatsbanken gaan gelden. Het is aan de Tweede-Kamerleden om deze onduidelijkheid weg te nemen.

Tumult
Met de maatregel hoopt de regering een einde te maken aan het tumult rond bonussen bij financiële instellingen die nog steeds afhankelijk zijn van staatssteun. Dit geldt nu nog voor ING en SNS Reaal.

Eerder dit jaar ontstond . En ook de welkomstbonus die financieel topman .

Staatssteun ontvangen en tegelijkertijd variabele beloningen uitkeren "aan degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor de onderneming" noemt het kabinet "onverenigbaar".

De nieuwe regeling gaat niet gelden voor Aegon. De verzekeraar heeft inmiddels de volledige miljardensteun, die het had ontvangen in 2008, met rente, terugbetaald.

Aegon zal zich net als alle andere banken committeren aan afspraken binnen de sector. Die bepalen dat de bonus van bestuurders niet hoger mag zijn dan één keer het vaste salaris.

Na invoering van deze afspraken, vastgelegd in de , bleek dat een aantal financials de vaste salarissen van zijn bestuurders flink verhoogden. En zo indirect ook de bonussen.

Als de wijziging van kracht wordt komen afspraken over bonussen in arbeidscontracten van bestuurders te vervallen. Voor mogelijke contractbreuk bestaat volgens het kabinet "duidelijke en sterke" rechtvaardiging.

De raad van commissarissen zal toe moeten zien op uitvoering van de maatregel.

Wat de VEB vindt
De VEB volgt deze ontwikkeling op de voet. VEB-jurist Niels Lemmers: “Banken die steun van de Staat nodig hebben zouden zich terughoudend moeten opstellen bij het uitkeren van bonussen en salarisverhogingen voor bestuurders.

Daar heeft de VEB op verscheidene aandeelhoudersvergaderingen ook voor gepleit. Het is echter aan de raad van commissarissen daarover te beslissen. Het is jammer dat blijkbaar wettelijke regels nodig zijn om banken tot bescheidenheid te dwingen.”

Lemmers zie in de huidige formulering van de nieuwe regels ook een gevaar. “Deze regels spreken van een maximum. Dat geeft een prikkel om die ruimte ook volledig te nemen.

De VEB roept commissarissen en bestuurders op zich verantwoord te gedragen. Een nieuw bonusschandaal zou funest zijn voor het maatschappelijk vertrouwen in banken.”