VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TomTom zet mes in organisatie na ‘ingecalculeerd slecht jaar'

TomTom zit al langere tijd in de hoek waar de klappen vallen. De verkoop van losse navigatiekastjes zakt als een pudding in elkaar. ‘Ingecalculeerd', zegt het bedrijf. Tien procent van het personeel gaat eruit.

TomTom lijdt fos onder de teuglopende verkoop van navigatiekastjes. De verkoop was vorig jaar nog goed voor driekwart van de totale omzet.

Om het tij te keren zet TomTom in op software voor slimmere routebepaling en allerlei verkeersinformatie. Daarbij probeert het een partijtje mee te blazen op de markt voor inbouwnavigatiesystemen.

Dat lukt allemaal maar mondjesmaat. Door de malaise bij de losse kastjes (‘PND's') heeft TomTom medio dit jaar de winstverwachting voor dit jaar moeten halveren.

Een maand later volgde een forse afboeking van 513 miljoen euro op geactiveerde goodwill gerelateerd aan kaartsystemen voor de PND-business.

Reorganisatie
Blijkbaar is het allemaal nog niet genoeg en moet de organisatie verder omgebouwd worden om niet compleet van de weg te raken.

Om de kosten verder in lijn te brengen met de teruglopende omzet moeten er in totaal 457 full time banen verdwijnen, gelijk aan 10 procent van het totale personeelsbestand. Meer dan de helft betreft gedwongen ontslagen.

Van de 255 banen die worden geschrapt is de helft in Nederland gesitueerd. Het zou vooral om overhead en ondersteunende functies gaan. Deze operatie vergt een reorganisatielast van 14 miljoen euro.

R&D-budgettering
Volgens TomTom wordt er vooral gesneden in overhead en ondersteunende functies. Onderzoek en poductontwikkeling (R&D) blijven blijkbaar buiten schot. TomTom gaat de R&D activiteiten wel hergroeperen naar tien afzonderlijke productunits.

Volgens ceo Harold Goddijn geeft dit meer duidelijkheid en verantwoordelijkheid waar het R&D budget precies voor ingezet moet worden.


Logisch als deze investeringen daar plaatsvinden waar de meeste groei valt te verwachten. Bijvoorbeeld in intelligente verkeersinformatie (Traffic) zoals filemeldingen, bij kaarten (Maps) en slimme routebepaling (Navigatie).

Uiteindelijk moet dit het innovatieve vermogen verhogen en zullen ontwikkelingen sneller naar de markt gebracht kunnen worden.

Snelheid dus en dat is inderdaad precies wat TomTom nodig heeft om mee te blijven doen. Volgens het bedrijf betekent de reorganisatie niet dat de kosten voor R&D omlaag gaan.

Het bedrijf geeft hier de laatste tijd wat tegenstrijdige geluiden over af. Aan de ene kant zegt TomTom de uitgaven te koppelen aan de omzetontwikkeling, die tanende is.

Aan de andere kant bestaat de noodzaak om steviger dan ooit te investeren in de ontwikkeling van slimme software.

Blijkbaar halfvol
Tot dusver heeft TomTom de R&D uitgaven de afgelopen tijd inderdaad min of meer constant gehouden op zo'n dikke 40 miljoen euro per kwartaal. Omdat de totale omzet daalt, nemen de R&D kosten zelfs relatief toe.

TomTom bevestigde nogmaals de beoogde kostenbesparingen van 50 miljoen euro in 2012. Deze zullen vooral op de administratieve afdelingen worden gezocht, maar ook in marketing, dat vooral sterk gerelateerd is aan de PND-verkopen.

Met een koersstijging van 2 procent waarderen beleggers de efficiencyslag. Na de koersval van 62 procent dit jaar is het glas blijkbaar al snel half vol.
Gerelateerde artikelen