VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers willen inzicht in bankafspraken en herfinancieringen

Beursfondsen moeten beleggers beter inzicht geven in de overeengekomen bankafspraken. Op dit moment zijn lang niet alle beursgenoteerde ondernemingen even open over deze voor beleggers belangrijke informatie.

Een rondgang van de VEB langs de grootste beursfondsen leert dat de openheid over de bestaande bankconvenanten voor verbetering vatbaar is.

Beleggers hebben juist in deze tijd meer comfort nodig over de speelruimte van bedrijven binnen hun bankafspraken.

Als bedrijven in de knel komen, doemt een scenario op waarin nieuwe aandelen, bij momenteel lage waarderingen, moeten worden uitgegeven en het aandeel van beleggers in toekomstige winsten kan verwateren.

Vage bankafspraken
Bij ondernemingen zoals Grontmij, Air France KLM, PostNL, Wolters Kluwer en Imtech, is onduidelijk binnen welke solvabiliteitverhoudingen (bijvoorbeeld de verhouding nettoschuld/bedrijfsresultaat en rentedekking) de onderneming dient te blijven.

Als een onderneming wel inzicht verschaft in de precieze verhoudingsgetallen blijft nog vaak onduidelijk hoe deze precies door de banken worden berekend. Banken corrigeren veelal nog voor allerlei bijzondere posten. Deze berekeningswijzen geven bedrijven hoogst zelden.

Daar komt bij dat het leeuwendeel van de ondernemingen geen inkijkje geeft in wat de consequenties zijn als ze door de convenanten zakken. Hierbij moet gedacht worden aan eenmalige boetebetaling en/of een hogere risico-opslag.

Duidelijkheid over herfinancieringen
Veel Nederlandse ondernemingen, waaronder AkzoNobel, KPN, Randstad en Philips, moeten in de komende jaren voor miljarden euro's schuld (obligaties of bankschulden) herfinancieren.

In het licht van de wereldwijde schuldencrisis is het niet onaannemelijk dat de druk op de operationele en vrije kasstroom zal aanhouden en banken terughoudend blijven met financiering tegen voor ondernemingen aanvaardbare condities.

Dit vraagt om een gedegen uiteenzetting in het jaarverslag van het aflossingsschema voor vreemd vermogen, de beschikbare financiële middelen voor herfinancieringoperaties alsmede de financieringsstrategie voor de lange termijn.

De combinatie van de schuldencrisis, de als gevolg daarvan kwakkelende economie en de terughoudende banken zal impliceren dat de risico-opslagen op de nieuwe leningen voor bedrijven waarschijnlijk hoger zullen liggen dan die op de oude leningen.

De VEB verzoekt bedrijven inzicht te verschaffen in de verwachte risico-opslag op en de voorwaarden van de nieuwe leningen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net