VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op hoeveel ellende hebben beleggers al geanticipeerd?

Ook na de besluiten van de recente top is de eurocrisis niet voorbij. Maar een directe aanleiding voor een snelle verdieping van de onrust lijkt er niet te zijn. Hoeveel onheil hebben markten eigenlijk al ingeprijsd?

Ondanks de economische en financiële misère lijkt het er toch op dat ook dit jaar de laatste twee weken van het jaar de beurshandel op een laag pitje komt te staan.

Natuurlijk, de Eurocrisis is niet opgelost na de recente top van regeringsleiders. Het IMF trok deze week expliciet aan de alarmbel. De voortdurende brand in Europa kan wereldwijd schade veroorzaken.

Toch zijn er ook een paar lichtpuntjes te ontwaren.

Op de obligatiemarkten zakken de kortetermijnrentes van Italië en Spanje. Met name de Spaanse kortetermijnrente daalt ongekend snel, van bijna 5 naar 3,39 procent. Dat is het laagste peil in vier maanden.

Ook de Italiaanse rente op tweejarige staatsobligaties gaat naar beneden sinds een piek twee weken geleden. Daarmee nemen beide landen wat afstand van de gevarenzone, renteniveaus waarbij een land zich niet meer normaal kan financieren.

De verklaring voor de daling ligt waarschijnlijk bij de ECB, die ongekend soepele leenmaatregelen aan banken gaat opleggen. Zij kunnen onbeperkt geld lenen in Frankfurt met een looptijd van drie jaar.

Dat geld kunnen banken gebruiken om staatsobligaties te kopen met een hoge couponrente: zoals Spaans en Italiaans papier. Omdat de ECB ook de eisen voor onderpand bij langlopende leningen heeft versoepeld kunnen deze obligaties weer gebruikt worden om nog meer goedkoop geld te lenen bij de ECB.

FT-marktanalist James Mackintosh ziet, met de nodige galgenhumor, ook lichtpuntjes voor Griekenland. Maandag moet Griekenland een obligatie aflossen. Dat schuldpapier stond vrijdag op circa 100 procent, de waarde bij uitgifte. ‘Markten gaan er dus vanuit dat Griekenland dit weekend niet failliet gaan', zegt Mackintosh.

Paniekmeters omlaag
Volatiliteitindexen, graadmeters voor de paniek op de beurzen is afgelopen tijd gedaald tot het niveau van begin augustus. Dat geldt voor de Amerikaanse paniekmeter VIX, maar ook voor zijn Europese (Vstoxx-index) en Nederlandse (VAEX-index) broertje. Overigens is de graad van paniek wel nog flink hoger dan ‘normaal'.

Blijkbaar wordt er relatieve rust verwacht op korte termijn. Het slechte nieuws dat er ook in overvloed is zorgt wel voor beursdalingen maar geen regelrechte paniek.

Veel slecht nieuws zit blijkbaar in de prijzen verwerkt. Maar niet alle, zo lieten beursexperts desgevraagd weten aan het Belgische blad Netto.

Eurozone valt uit elkaar
Lang was het een taboe om te praten over het einde van de eurozone. Sinds deze zomer niet meer. Voor financiële markten is niet zozeer van belang wat er gaat gebeuren maar wat er zou kunnen gaan gebeuren.

Het einde van de euro zit dus zeker al deels in de prijzen, maar volgens marktkenners niet helemaal. Per slot van rekening staan de koersen nu nog tientallen procenten hoger dan op het dieptepunt van de kredietcrisis.

Schuldencrisis slaat over op VS
Europa ligt onder vuur vanwege forse schulden. De VS, waar de rode cijfers veel groter worden geschreven, is nog niet echt op de korrel genomen door de financiële markten. Als dat zou gebeuren kan dat de waarde van de dollar flink raken. En daarmee wereldwijd effect hebben.

'Rust' geeft ruimte tot nadenken
Nu beleggers in iets minder hectische omstandigheden verkeert valt er weer tijd vrij om na te denken over problemen die tot nu misschien onderbelicht zijn gebleven. Natuurlijk is daar het teruglopende economie.

Maar ook politieke spanning zoals die rond Iran en zijn kernwapenprogramma zou in normale omstandigheden veel meer aandacht hebben gekregen op de beurzen. Hopelijk is dat in de nabije toekomst niet nodig.