VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ECB-president Draghi probeert verbaal vertrouwen te kweken

Monetaire financiering sluit Mario Draghi uit. Tegelijkertijd probeert de kersverse ECB-president met oppeppende woorden het vertrouwen in de eurozone omhoog te praten.

Waar Europese politici weer met de handen in het haar zitten (‘hoe nu verder?'), probeert de Europese Centrale Bank (ECB) met man en macht een tweede kredietcrisis en nog erger dan dat te voorkomen.

Sinds het ‘Europese begrotingsakkoord' van 9 december is het vertrouwen op de financiële markten nog altijd ver te zoeken. De ECB voelde zich zelfs genoodzaakt de aankopen van perifeer staatspapier op te voeren.

‘Credit crunch'
Grootste angst van Draghi is dat de Europese banken massaal de kredietkraan zullen dichtdraaien, waardoor de economie verder wegglijdt en de schulden ondraaglijk zullen worden.

De banken krijgen enerzijds te maken met zwaardere kapitaaleisen, terwijl de sector de bezittingen juist minder waard ziet worden.

Goede kans dat banken hun kredietverlening zullen beperken, al is het alleen al omdat de risico's in de economie groter worden.

Groot gevaar is ook dat banken in groten getale uitzettingen in opkomende markten zullen terughalen, waardoor de nog enigste groeimotor van de wereldeconomie wordt afgeknepen.

Peptalk maar...
In de eerste plaats stelt de ECB het bankwezen de nodige kredietfaciliteiten beschikbaar. Zo kunnen banken vanaf woensdag bij de ECB terecht voor een driejaars lening met de mogelijkheid deze lening na één jaar vervroegd af te lossen.

Dit moet banken die de nodige herfinanciering te wachten staan vertrouwen geven, want de markt voor bankobligaties is zo goed als gesloten.

Naast de doorgevoerde verlagingen van het officiële rentetarief , probeert Draghi nu ook vooral verbaal het nodige vertrouwen in de markt te krijgen.

Op zich slim. Draghi liet weten dat de geloofwaardigheid van de centrale bank in geen geval in het geding mag komen. In de huidige omgeving bestaat immers al genoeg wantrouwen.

Dit vertrouwen zou volgens Draghi bijvoorbeeld beschaamd worden indien de ECB onbeperkt Europese staatsobligaties zou opkopen. Dat zou monetaire financiering impliceren en is tegen het EU-verdrag.

Draghi liet het Europese Parlement weten geen twijfel te hebben over het voortbestaan en de kracht van de euro. He zou wat zijn als de ECB-president daar anders over dacht.

Tegelijkertijd maakte de ECB-president van de gelegenheid gebruik de Europese politici aan te sporen vervolgstappen te nemen.

Zo moet het pact in nationale wetgeving worden omgezet en landen hervormingen moeten doorvoeren. "Met bezuinigingen alleen komen we er niet", aldus Draghi.

....ook realisme
De ECB-president ontkomt er echter niet aan ook kritisch en realistisch over de eurozone te praten. Veelzeggend is dat de ECB op het punt staat een kostenanalyse te maken van een mogelijk uiteenvallen van de eurozone.

Verder zei Draghi dat de economische vooruitzichten voor het eurogebied onzeker zijn.

Opvallend toch ook dat de ECB-voorman afgaf op de kredietbeoordelaars. Zij dreigen nu ook de sterkste landen te downgraden.

Dat is niet alleen ongunstig is voor het vertrouwen in het eurogebied, ook voor de kredietwaardigheid van het noodfonds, waardoor het lastiger wordt dit van een hefboom te voorzien.

Volgens Draghi moeten Moody's, Standard & Poors's en Fitch de juiste methodiek gebruiken en transparanter opereren. Verder vindt Draghi de macht van deze bedrijven op de economie te groot.

Duidelijke taal van een man die zich tot op heden kranig weert tegen de druk van de markt.