VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lange termijn kredietfaciliteit ECB niet onomstreden

Beleggers hopen dat de Europese Bank het niet zo nauw neemt met het EU-verdrag en de geldkraan openzet. Maar de ECB kiest voor liquiditeitsverschaffing. Daar zitten wel haken en ogen aan.

Banken hebben voor 489 miljard euro toegewezen gekregen op de 3-jarige ECB-lening. Dat is veel meer dan verwacht.

Schattingen liepen uiteen van 160 tot 300 miljard euro. De aandelenmarkten stijgen, maar het is de vraag of dit alleen maar goed nieuws is.

Banken konden intekenen op een 3-jaarslening van de ECB. Het is voor het eerst dat de ECB een langlopende lening verstrekt.

Deze lening kent een wel heel aantrekkelijk rentepercentage van 1 procent en banken mogen de lening na één jaar vervroegd aflossen.

Haken en ogen
De langlopende kredietfaciliteit heeft de ECB in het leven geroepen omdat banken nog nauwelijks langlopend kapitaal in de markt kunnen aantrekken.

Veel banken moeten de komende tijd omvangrijke bedragen herfinancieren. Als dat moeilijk gaat of tegen hoge tarieven, dan kan het negatieve effecten hebben op de kredietverlening en daarmee op de economie.

Het lage rentepercentage dat de ECB vraagt maakt het voor banken wel heel aantrekkelijk geld van de centrale bank te lenen, maar de zaken liggen complexer.

Er gaan geruchten in de markt dat de centrale banken van de afzonderlijke eurolanden de druk bij banken hebben opgevoerd om op deze lening in te tekenen.

Zo moet voorkomen worden dat aanvragers gebrandmerkt worden als zwakke broeders.

Gevaarlijk spel
De langlopende kredietfaciliteit van de ECB kan nog andere doelen dienen.

Banken kunnen het bij de ECB geleende geld gebruiken om hun eigen schuld terug te kopen. Bankobligaties zijn door de verslechterende kredietwaardigheid van Europese banken flink in koers gedaald. Terugkopen onder de uitgifteprijs levert banken een winst die zij onmiddellijk bij hun eigen vermogen mogen optellen.

De langlopende kredietfaciliteit van de ECB kan nog een ander doel dienen met mogelijk gevaarlijke neveneffecten.

Banken kunnen het bij de ECB geleende geld gebruiken om perifeer staatspapier op te kopen waar veel hogere rentepercentages op gemaakt kunnen worden.

Een soort ‘carry trade', zoals dat bij de Japanse yen te zien was: goedkoop lenen in yen en uitzetten in een valuta die een hogere rente vergoedt. Dat ging goed totdat de yen begon te stijgen.

Spaanse emissie
Dit spel lijkt nu ook gespeeld te worden, getuige de grote belangstelling gisteren voor een Spaanse emissie.

Banken met een lening van de ECB. Dit overheidspapier kan vervolgens weer dienst doen als onderpand voor het geleende bedrag.

Met de huidige toewijzing zou de ECB in één klap de eigen aankopen van perifere schuld kunnen opkrikken van ruim 200 miljard euro naar in potentie bijna 700 miljard euro.

Goed nieuws zou je zeggen. De rente die landen als Italië en Spanje gaan betalen kan daardoor wellicht verder dalen.

Het is echter een gevaarlijk spel waaraan de ECB dan zijn medewerking verleent.

Gaat het immers toch mis in Zuid-Europa dan daalt de waarde van het onderpand op de lening en moeten banken bijstorten. Als ze dat kunnen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net