VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe eigenaar MEI moet orde op zaken stellen

De verkoop van MEI Fondsenbeheer brengt een einde aan drie jaar lang durende onrust bij de fondsaanbieder uit Deventer. Aan de nieuwe eigenaar nu de taak orde op zaken te stellen.

Al drie jaar lang rondom fondsaanbieder Middle Europe Investments uit Deventer.

Fondsen gingen op slot, waardoor beleggers niet meer bij hun geld kunnen. Zonder mandaat werd geld geleend aan een ander MEI-vehikel.

Tot overmaat van ramp speelde zich onderhuids een bestuurscrisis af tussen de twee bestuursleden en oprichters Richard de Rooy en Peter Winkelman.

Redder in nood komt geen moment te laat
Een nieuwe aandeelhouder voor MEI-Fondsenbeheer B.V., de beheerder van de fondsen, moet aan de problemen een einde maken.

De door de Ondernemingskamer aangestelde bewindvoerder, Harman Kloos, heeft met Palmer Capital Investments GmbH een koper gevonden voor de beheerder van vier beursgenoteerde beleggingsfondsen en diverse vastgoed CV's.

De koper is een Duitse dochter van het gelijknamige Palmer Capital uit het Verenigd Koninkrijk.

De verkoop van de fondsbeheerder uit Deventer komt niet uit de lucht vallen. De AFM heeft eerder dit jaar de onderneming te kennen gegeven dat maatregelen noodzakelijk waren om de benodigde vergunning voor het aanbieden en beheren van fondsen te behouden.

Zo moest er een einde komen aan de beleidsbepalende rollen van de twee directieleden, een impliciete aanwijzing om een koper te zoeken.

Vertrouwen herstellen
Naar verwachting zal de koop, die nog goedgekeurd moet worden door de AFM, eind januari worden afgerond.

Dan begint het werk pas echt. Belangrijkste taak voor de nieuwe eigenaar is het herstellen van het vertrouwen van beleggers. Geen gemakkelijke taak na alle gebeurtenissen in de afgelopen jaren.

Hoogste prioriteit heeft het vastgoedfonds MEI-Real Estate. Er moet een eigen management komen om orde op zaken te stellen. Daarnaast zullen de twee ruziënde kopstukken De Rooy en Winkelman volledig van het toneel verdwijnen.

Tijd om orde op zaken te stellen
Voor beleggers in de MEI fondsen zijn met de overname van MEI Fondsenbeheer de problemen nog niet opgelost.

Onder de vleugels van de nieuwe eigenaar is wel de continuïteit van het beheer in ieder geval voorlopig veilig gesteld. En daarmee is er nu wel tijd om de problemen structureel aan te pakken en op te lossen.

PROBLEMEN FONDSEN NOG NIET VOORBIJ 
Met de overname van MEI Fondsenbeheer zijn de problemen voor de vier beursgenoteerde beleggingsfondsen nog niet direct opgelost. Ieder fonds heeft op dit moment nog zo zijn eigen beslommeringen.
MEI-Real Estate
MEI-Real Estate wordt omgevormd van een open end fonds naar een fonds met een closed end structuur. Hiertoe dient het fonds eerst onder de oude voorwaarden drie maanden open te gaan.

Vanaf 3 oktober kunnen beleggers hun stukken aanbieden aan het fonds. Dit kan niet tegen de intrinsieke waarde, zoals voorheen gebruikelijk was, maar tegen de zogenaamde Directe Opbrengst Waarde (DOW) die is vastgesteld op 6,70 euro.

Vanaf 5 januari zal het fonds verhandelt worden als closed end beleggingsfonds, hetgeen onder andere inhoudt dat de prijs op basis van vraag en aanbod tot stand komt.
MEI-Tsjechië & Slowakije Fonds
Het MEI-Tsjechië & Slowakije Fonds wordt opgeheven. De beleggingen worden over een periode van drie jaar verkocht. De opbrengsten worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Per 9 november heeft een eerste uitkering plaatsgevonden van 4 euro per aandeel, hetgeen overeenkomt met ongeveer 18 procent van de intrinsieke waarde.
MEI-Roemenië & Bulgarije Fonds
Het MEI-Roemenië & Bulgarije Fonds is op dit moment nog gesloten. Als de marktomstandigheden het toelaten zal het fonds in eerste instantie onder beperkte voorwaarden opengaan.

Dit betekent dat gedurende een periode een beperkt aantal aandelen ingekocht zullen worden door het fonds, alvorens het geheel wordt geopend. 
MEI-Rusland Midcap Fonds
Het MEI-Rusland Midcap Fonds is per 10 oktober onder beperkende voorwaarden opengesteld. Het fonds koopt gedurende twaalf weken op weekbasis maximaal 30.000 aandelen in.

Vanaf 2 januari zal het fonds weer op de gebruikelijke wijze worden verhandeld als open end beleggingsfonds, hetgeen betekent dat beleggers ongelimiteerd in en uit kunnen stappen tegen intrinsieke waarde.