VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Twijfels over pogingen Fed om duidelijker te zijn voor beleggers

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve ('Fed'), wil helderder gaan communiceren met de markt. Of dat leidt tot meer duidelijkheid is vers twee.

Meer openheid, minder onzekerheid. Vanaf zijn aantreden is voorzitter Ben Bernanke daar al mee bezig.

De gedachte zou zijn dat de economie een zetje de goede kant op krijgt alleen al door meer duidelijkheid te verschaffen over de doelen die de Fed nastreeft.

Minder onzekerheid over het beleid van de centrale bank zou tot meer economische activiteit kunnen lijden, zo werd gesteld.

In april 2011 was de nieuwe benadering al zichtbaar. Toen gaf als eerste Fed-voorzitter ooit een persconferentie om het rentebesluit toe te lichten.

. De Fed liet weten zijn belangrijkste rentetarief voor langere tijd vast te zetten. Tot in de zomer van 2013 zou die rente op een historisch laag niveau van 0-0,25 procent blijven staan, zo verzekerde Bernanke aan het einde van de vorige zomer.

Volgende stap
Binnenkort zou een volgende stap gezet moeten worden. Vanaf eind deze maand zullen de zeventien bestuurders van de Fed aangeven wat zij denken dat het belangrijkste rentetarief in de nabije toekomst wordt.

Die voorspellingen zullen viermaal per jaar vrijgegeven worden bij de publicatie van de economische vooruitzichten. Daarin stonden al de prognoses van de Fed-bestuurders voor economische groei, werkloosheid en inflatie. Door een zekere versleuteling zal de projectie van iedere bestuurder niet helemaal duidelijk worden.

De weg naar meer duidelijkheid van de Fed is eigenlijk een inhaalslag. De Europese Centrale Bank schenk al langer klare wijn.

In tegenstelling tot de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert de Fed geen specifieke doelstelling voor inflatie en zijn haar rentestappen lastiger te doorgronden.

Maar nu de financiële crisis centrale banken tot meer samenwerking dwingt, lijkt het ook een mooi moment om het monetaire beleid meer op één lijn te worden gebracht.

De Fed komt mogelijk met specifieke doelen en de ECB wordt minder panisch over inflatie en monetaire financiering.

Verschil in mandaat
Het mandaat van de ECB is puur de inflatie onder controle houden. Een beetje inflatie stimuleert de bestedingen, maar de geldontwaarding mag van de ECB niet langdurig boven de 2% uitkomen.

De gedachte is dat prijsstabiliteit meer zekerheid verschaft aan bedrijven, gezinnen en overheden over de toekomstige interne koopkracht . Daardoor durven zij eerder te investeren, waardoor de economie het beste draait.

Dat wil niet zeggen dat de ECB niet naar de economie kijkt. ECB-president Mario Draghi verlaagde in korte tijd de rente met 50 basispunten ter stimulering van de economie.

Deze rentestappen legitimeerde hij wel door aan te geven dat de inflatierisico's afnemen.

Werkgelegenheid
De Fed heeft als primaire doelstelling het bewerkstelligen van volledige werkgelegenheid. Bij de huidige hoge werkloosheid schroomt de Fed niet de rente op 0 procent te houden, ook al kan de inflatie hierdoor flink oplopen.

Gevolg van de verschillende mandaten is dat de Federal Fund rate door de tijd heen veel grotere uitslagen laat zien dan de herfinancieringsrente van de ECB.

Middel en doel
Of de huidige pogingen tot meer transparantie van de Fed doelmatig is moet nog blijken. Duidelijk is dat er risico's aan de nieuwe opzet kleven.

Wordt het voor publiek en markten wel duidelijker als zou blijken dat individuele leden duidelijk van mening verschillen over het te volgen rentebeleid? En zijn de renteprojecties op lange termijn niet veel meer wensdenken dan een reactie op de economische situatie?

Of heeft de Fed met zijn plotse openheid andere plannen? Dat blijft speculeren. Het zou goed kunnen dat het probeert draagkracht te creëren voor een derde ronde van kwantitatieve verruiming (QE3), geld bijdrukken dus.

Bij een beperkte inflatie en blijvend hoge werkloosheid van rond de 9 procent zal de Fed hier waarschijnlijk toe willen overgaan, ook al hebben de eerdere programma's niet het gewenste effect gehad.

Meer draagkracht creëren voor QE3 zou een teken van zorg kunnen zijn. Het kan impliceren dat de Fed somber gestemd is over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En dat terwijl het nieuws uit de VS de laatste tijd wat beter wordt.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net