VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fiscus legt lat te hoog voor beleggers

De vermogensrendementsheffing heeft voor beleggers de afgelopen 11 jaar meestal tot extra verlies geleid. Beleggers boekten fiks minder rendement dan de door de Belastingdienst gehanteerde vier procent.

Vooral voor beleggers die verlies lijden op hun portefeuille is het fictief rendement extra zuur. Zij moeten belasting betalen terwijl ze geen rendement hebben behaald.

Dat blijkt uit onderzoek van de VEB.

Uit onderzoek van de VEB blijkt dat de meeste beleggers sinds de invoering van de heffing in 2001 die vier procent rendement over de jaren niet hebben behaald. Sommige beleggers zagen de waarde van hun kapitaal over die elf jaar zelfs afnemen.

Drie typen portefeuilles
Om te kijken welk effect de belastingverplichtingen hebben op de rendementen van beleggers stelde de VEB drie typische beleggingsportefeuilles samen: een defensieve, een neutrale en een offensieve portefeuille.

De mandjes zijn samengesteld uit aandelen- en obligatiefondsen die populair zijn onder particuliere beleggers en ten minste elf jaar bestaan.

De uitkomsten zijn ronduit bedroevend voor beleggers. Geen van de beleggers wist het fictieve rendement van 4 procent voor belasting te behalen. De neutrale en offensieve belegger leiden zelf verlies na het betalen van de vermogensredementsheffing.

Cijfers
De minste pijn is geleden door de defensieve belegger. Hij of zij zag zijn vermogen in de laatste elf jaar met gemiddeld 1,34 procent per jaar groeien. De positieve rendementen op de obligatieportefeuille en het spaargeld bij de bank (bij elkaar 80 procent) konden het verlies op aandelen meer dan compenseren, wat resulteerde in een laag rendement.

De neutrale en offensieve beleggers zitten zwaarder in aandelen. Tegenover meer risico stond in de laatste elf jaar echter geen hoger rendement. De neutrale portefeuille gaf een rendement van 0,53 procent op jaarbasis. De offensieve portefeuille rendeerde met min 0,28 procent zelfs negatief.

Na aftrek van de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent blijft er alleen bij de defensieve portefeuille een klein plusje staan van 0,14 procent. Bij de andere twee portefeuilles slinkt het vermogen op jaarbasis met respectievelijk 0,67 procent en 1,48 procent nadat de heffing is gestort op de rekening van de belastingdienst.

Toekomst vermogensrendementsheffing
De vermogensrendementsheffing werd 11 jaar geleden ingevoerd om te komen tot een rechtvaardige belastingheffing. Dat lijkt niet helemaal te lukken gezien de daadwerkelijk behaalde rendementen en het extra verlies dat vooral beleggers raakt.

Wat vindt de VEB?
VEB-directeur Jan Maarten Slagter denkt dat de uitkomsten van het onderzoek stof zijn voor een grondige evalutaie van het gangbare systeem.

‘De Tweede Kamer behandelt in 2012 de fiscale agenda. Dat is het moment om de vermogensrendementsheffing op beleggingen goed te bespreken', aldus Slagter.

'Een van de mogelijke aanpassingen kan gezocht worden in het laten aansluiten van het rendement op het voortschrijdend tienjaarsgemiddelde van een mandje beleggingen of bijvoorbeeld tienjarige Nederlandse staatsobligaties.'


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net