VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Somber IMF naarstig op zoek naar geld

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) is opnieuw een stukje somberder over de wereldeconomie. Dat valt niet los te zien van haar zoektocht naar donateurs.

Voor de tweede keer in korte tijd heeft het IMF haar ramingen voor de mondiale economische groei getemperd. De crisis in het eurogebied vormt volgens het instituut een grote dreiging voor de wereldeconomie.

Het IMF gaat nu uit van een wereldwijde economische groeit van 3,3 procent, een flinke verlaging ten opzichte van de vorige raming van 4,0 procent.

Krimp eurozone
Grootste probleemregio is dus de eurozone, die dit jaar naar verwachting met een half procent zal krimpen. Dat is helemaal een forse neerwaartse aanpassing, omdat in september nog een groei van 1,1 procent werd voorzien.

Voor de derde economie van het eurogebied, Italië, gaat het IMF voor dit jaar uit van een krimp van liefst 2,2 procent. Spanje zal naar verwachting met 1,7 procent krimpen.

De omvangrijke overheidsbezuinigingen die doorgevoerd moeten worden en banken die minder bereid zijn kredieten te verstrekken hebben een negatieve impact op de economische ontwikkeling, zo voorziet het IMF.

Het laat zich raden wat dit zou betekenen voor de toch al zo omvangrijke schuldposities van deze landen. In termen van het bruto binnenlands product nemen de schulden alleen maar toe.

Economische groei is van groot belang om de schuldproblemen de baas te kunnen. Te veel bezuinigen is niet altijd goed.

Geld nodig
Geen wonder dat het IMF met deze sombere visie zich grote zorgen maakt over de stabiliteit van het mondiale financiële systeem.

Het IMF heeft laten weten circa 500 miljard dollar aan extra geld nodig te achten ter ondersteuning van de crisisbestrijding.

Het fonds zou dan circa 900 miljard ter beschikking hebben. Gecorrigeerd voor de toezeggingen die eurolanden al hebben gedaan, zou de extra donatie 300-350 miljard euro bedragen.

Het instituut doet hiervoor ook nadrukkelijk een beroep op niet-eurolanden, voornamelijk China, de Verenigde Staten en olie-exporterende landen, maar die blijken tot op heden niet zo happig.

Volgens de Verenigde Staten heeft Europa zelf geld genoeg. China is een gelijksoortige mening toegedaan. "Waarom helpen landen als Duitsland en Nederland de probleemlanden niet?", zo wordt geredeneerd.

Daar komt bij dat de Verenigde Staten zelf een zeer omvangrijk budgettair probleem hebben.

Griekse schuld
Intussen lijkt de Griekse schuld steeds onhoudbaarder. Een definitief akkoord met de banken over de Griekse ‘haircut' is er nog altijd niet, maar de laatste berichten spreken over een effectieve afwaardering van 68 procent.

De markt is al klaar voor een pijnlijke deal, want Grieks papier wordt momenteel verhandeld tegen koersen rond 20-25 procent van de oorspronkelijke hoofdsom.

Rol ECB
Ook de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) in dit geheel blijft onduidelijk. De ECB heeft circa 18 procent van de Griekse schuld in handen.

Gaat de ECB verlies nemen, dan is dat mogelijk negatief voor haar bereidheid in de markten te blijven interveniëren.

Het is nog allemaal geen gelopen race in Europa en het IMF houdt rekening met meer onheil, dat is wel duidelijk.
IMF-directeur Christine Lagarde verwacht de komende twee jaar circa 1000 miljard dollar aan noodleningen te moeten verstrekken.

Bij de volgende G-20 bijeenkomst eind volgende maand in Mexico hoopt het IMF meer duidelijk te hebben wie wat gaat doneren.