VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Banken opknippen niet realistisch

De bancaire sector wordt via allerlei kanalen in het nauw gedreven. Een complete opsplitsing van banken zoals de commissie-De Wit aandraagt, is onwaarschijnlijk. Daarvoor zijn de risico's voor de economie veel te groot.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het opsplitsingsverhaal van banken in een nuts- en zakelijk gedeelte gelijk van tafel geveegd.

Dat de commissie De Wit en enkele kamerfracties hier heil in zien weet DNB niet te overtuigen.

Volgens Jan Sijbrand, directeur toezicht van DNB, zou het risicovolle zakelijke gedeelte van de bank heel lastig aan financiering kunnen komen.

Nu kunnen banken hun zakelijke activiteiten nog financieren met spaargeld, maar bij een splitsing zal de zakelijke tak volledig zijn aangewezen op de kapitaalmarkt.

Terughoudend
Beleggers zijn de laatste tijd al erg terughoudend met het financieren van banken, de voornaamste reden waarom de Europese Centrale Bank (ECB) de sector langlopende kredieten verstrekt.

Hebben banken geen ‘solide' nutactiviteiten als sparen, financiering MKB en woninghypotheken achter de hand, dan zullen de rendementseisen van kapitaalverschaffers alleen maar hoger komen te liggen.

Banken zullen dat aan hun klanten moeten doorberekenen, wat slecht nieuws betekent voor bedrijfsinvesteringen.
Kredietkraan dicht

Uit een onderzoek van de ECB is gebleken dat Europese banken significant strengere eisen zijn gaan stellen bij kredieten aan gezinnen en bedrijven. Geen bemoedigend signaal voor de economie.

Duitse banken zouden zich hier aan onttrekken, terwijl ook de meeste Nederlandse banken nog relatief soepel zijn.
Als belangrijkste redenen strengere criteria te hanteren, wijzen de meeste banken naar de zwakke economie en de schuldencrisis.

De kredietwaardigheid van schuldenaren wordt minder hoog ingeschat, waar volgens de banken een hogere vergoeding tegenover moet staan.

Veel banken geven ook ernstige problemen te ervaren bij het aantrekken van eigen financiering, waardoor zij ook eenvoudig minder ruimte hebben krediet te verstrekken.

Uit het onderzoek van de ECB blijkt dat banken ook naar de nabije toekomst verwachten de leningsvoorwaarden verder aan te scherpen, zij het in een gematigder tempo.

Onderzoek DNB
Uit een kredietenquête van DNB onder Nederlandse banken blijkt inderdaad dat slechts een enkele bank zijn goedkeuringscriteria voor leningen heeft aangescherpt.

En hoewel de leningsvoorwaarden in het algemeen niet zijn aangescherpt, achten banken de situatie op de Nederlandse woningmarkt zorgelijk en hebben zij de marges op meer risicovolle hypotheekleningen vergroot.

Ook geeft een meerderheid van de Nederlandse banken weer dat het moeite heeft om financiering aan te trekken op de geld- en kapitaalmarkt.

Wat dat betreft dus logisch dat DNB geen voorstander is van het opknippen van banken.

Vastgoedfinanciering
Diezelfde Jan Sijbrand van DNB waarschuwt openlijk voor de mogelijke stroppen die banken gaan lijden op vastgoedfinancieringen.

Kantoorpanden die dienst doen als onderpand voor kredieten staan volgens de DNB-man vaak nog veel te hoog in de boeken van Nederlandse banken.

Banken weigeren hierop af te boeken, maar de onzekerheid over de werkelijke waarde maakt externe financiers terughoudend hen tegen redelijke voorwaarden van geld te voorzien.

Wat dat betreft dienen banken ook meer helderheid te verschaffen en de pijn te nemen indien dat nodig is.

Opsplitsen gaat misschien wat ver, maar spaargeld gebruiken voor beleggingen in allerlei ingenieuze financiële producten en andere hoog risico activiteiten moet tot het verleden behoren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net