VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

Beleggingsproducten zijn er in vele soorten en maten. Beleggers krijgen soms aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn of vooral vragen oproepen. Dan biedt de VEB checklist uitkomst. 

Deze keer: BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

Wat is het en voor wie is het bedoeld?
De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 is in oktober 2011 uitgegeven en loopt nog tot 5 oktober 2021.

Het product heeft een variabele coupon die jaarlijks wordt vastgesteld door 0,65 procent af te trekken van de 30-jaars interbancaire rente.

Daarbij aangetekend dat de rente niet hoger kan zijn dan 7 procent, maar ook niet negatief kan worden. De rente wordt ieder jaar op 5 oktober uitbetaald.

Twee werkdagen daarvoor wordt de rente voor het komende jaar opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente, minus dus 0,65 procent. Het product is bedoeld voor de belegger die zekerheid zoekt en gelooft dat de lange rente zal gaan oplopen. Deze obligatie is dagelijks verhandelbaar op Euronext Amsterdam (ISIN XS0671689502). De koers ligt op dit moment nog dicht in de buurt van de nominale waarde van 1000 euro.

Wat zijn de kansen, kosten en risico’s?
Het rendement dat maximaal kan worden behaald is 7 procent op jaarbasis. Maar dan moet de lange rente wel heel snel gaan oplopen.

Het tarief waar BNG voor deze obligatie mee rekent is momenteel slechts 2,35 procent. Daarmee zou de coupon worden vastgesteld op een schamele 1,7 procent (0,65 procent eraf).

Voor particuliere beleggers is dat nog minder dan de spaarrente en het is ook aanzienlijk minder dan de 3 procent die BNG momenteel zelf betaalt op de obligatiemarkt voor leningen met een looptijd van tien jaar. Gemiddeld bedroeg de 30-jarige rente sinds 1999 iets meer dan 4,6 procent. Op basis van het verleden zou je dus voor deze 10-jarige obligatie gemiddeld een coupon van 4 procent mogen verwachten. M

aar dan moet er vanaf het huidige niveau wel snel een flink hogere rente komen.

Wat moeten we hiervan denken?
Sterk punt van deze belegging is de uitgevende instelling. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is één van de meest solide banken ter wereld, met een triple-A rating bij zo ongeveer alle kredietbeoordelaars.

De kans dat de hoofdsom aan het eind van de rit niet wordt teruggestort kan dus op nihil worden gesteld. De nadelen zitten vooral in het verwachte rendement. BNG betaalt juist door die AAA-rating op een gewone 10-jarige obligatie met vaste coupon ook maar 3 procent rente.

Om hetzelfde rendement te krijgen met dit product moet de 30-jaars interbancaire rente gemiddeld op 3,65 procent uitkomen.

Voor beleggers die ervan overtuigd zijn dat de lange rente tamelijk snel tot boven dat niveau gaat oplopen is de BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 een interessante belegging.
 

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}