VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Arcadis boekt meer winst, maar verhoogt dividend niet

De spreiding over verschillende markten heeft Arcadis door het moeilijke jaar 2011 geholpen. Voor de toekomst biedt het een uitstekende springplank voor groei. Overnames in opkomende landen zijn daarbij een speerpunt.

Arcadis is 2011 goed doorgekomen. In oktober waarschuwden de Amsterdamse ingenieurs nog dat de operationele winst ongeveer onveranderd uit zou komen ten opzichte van 2010.

Nu het jaar is afgesloten blijkt er onderaan de streep 4 procent meer winst te zijn gemaakt. Per aandeel blijft er 1,23 euro over, een stijging van 3 procent.

Opkomende landen groeigebieden
De netto omzet ging met 5 procent omhoog, gedragen door een autonome groei van 3 procent, tot 1,4 miljard euro.

Arcadis is wereldwijd aanwezig en plukte daar het afgelopen jaar wederom de vruchten van. De gang van zaken in landen als Brazilië, Chili en China verlopen florissant en zijn een belangrijke groeimotor. Ook de milieumarkt in de Verenigde Staten droeg in het vorige jaar bij aan de groei.

Westerse overheden houden hand op de knip
Niet overal verliep het even soepel. Vooral de Westerse overheden zorgen voor moeilijke marktomstandigheden.

In Nederland, België en Centraal Europa was er sprake van een lager niveau aan activiteiten. Ook de watermarkt in de Verenigde Staten verkeerde in moeilijker vaarwater. Daarnaast droeg het stopzetten van een aantal projecten in Polen het afgelopen jaar negatief bij aan de resultaten.

Groot vertrouwen, maar geen hoger dividend
De onderneming ziet de omzet en winst in 2012 verder toenemen. "Het orderboek is op een goed niveau, ondanks een kleine daling in 2011. De pijplijn is goed gevuld en er zijn kansen voor grote projecten."

Gezien dit grote vertrouwen is het teleurstellend dat het dividend, ondanks de hogere winst in het afgelopen jaar, niet wordt verhoogd. Net als over 2010 zal 47 eurocent per aandeel worden uitgekeerd.

Geld voor overnames
Aan de beslissing om het dividend niet te verhogen zal onder andere de wens om uit te breiden met acquisities ten grondslag liggen.

Het ingenieursbureau heeft haar succes voor een belangrijk deel te danken aan overnames die het in het verleden heeft gedaan. Voor de komende jaren zal die strategie gehandhaafd blijven, waarbij vooral de positie in opkomende landen in Azië en Zuid Amerika worden uitgebreid.

De balans laat daar alle ruimte toe. De nettoschuld bedraagt 1,4 maal het EBITDA en de interestdekking is 7. Dat zijn verhoudingen waar menig bedrijf van droomt en ze bieden voldoende ruimte voor het doen van overnames. Een wat hoger dividend was ook zeker geen onmogelijkheid geweest.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen