VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stern en Acomo laten winstuitkering voor zich spreken

De trend dat bedrijven over het algemeen steeds scheutiger zijn met dividend en ondanks alle negatieve berichten positief naar 2012 kijken, wordt bevestigd door de berichten van Acomo en Stern.

Automotivebedrijf Stern en Acomo, handelshuis in onder meer specerijen en thee, hebben meer met elkaar gemeen dan dat zij gelijktijdig de jaarcijfers over 2011 overleggen.

Beide bedrijven worden door beleggers als bijzonder cyclisch gezien, maar hebben laten zien economische crises goed te kunnen doorstaan.

Hoewel Stern in 2008 en 2009 moeilijke jaren heeft gehad en het dividend passeerde, keert het al weer twee jaar een behoorlijk deel van de winst aan aandeelhouders uit.

Acomo wist zelfs in de crisisjaren winstgroei te boeken en staat bekend om zijn ruimhartige winstuitkering. Aan dat track record heeft het weer een jaartje toegevoegd.

Vanuit beide bedrijven spreekt daar vertrouwen uit voor de toekomst, de economische onzekerheid ten spijt.

Acomo
Mede geholpen door de volledige bijdrage van in 2010 overgenomen bedrijven, heeft Acomo de nettowinst vorig jaar met 69 procent opgekrikt tot een recordstand van 26,2 miljoen euro, gelijk aan 1,13 per aandeel.

Hiervan wordt 65 cent uitgekeerd (slotdividend van 52 cent), wat neerkomt op een pay-out van 57,5 procent. Dat is wat lager dan de 65% die we gewend waren, maar de wat lagere pay-out was al voorzien.

Acomo profiteerde afgelopen jaar van de sterk gestegen grondstofprijzen voor voeding en de levendige handelsmogelijkheden die dat bood.

Ondanks de grote overnames in 2010 kan Acomo met een solvabiliteit van 40 procent bogen op een sterke balans. Dat biedt buffer voor mogelijke tegenslagen, ruimte voor dividend en nieuwe overnames.

Stern
Waar Acomo over het afgelopen jaar recordcijfers weet te boeken, geldt dat voor Stern zeker niet. Stern haalde een nettowinst van 6,0 miljoen euro (1,11 per aandeel), tegen 10,2 miljoen over 2010. Gecorrigeerd voor incidentele baten is er wel sprake van een lichte winststijging.

Die resultaten liggen wel beduidend lager dan in de topjaren 2006 en 2007 toen winsten van rond de 13 miljoen euro werden gemaakt.


Sinds 2010 gaat het echter weer beter met de autoverkopen en probeert Stern via overnames zijn marktaandeel verder uit te bouwen.

Dat laatste is het afgelopen jaar niet gelukt. Integendeel, in personenauto's daalde het marktaandeel van 4,7 procent naar 4,4 procent, terwijl bij bedrijfsauto's het marktaandeel zakte van7,6 procent naar 7,2 procent.

Dit kan worden toegeschreven aan minder gunstige verkoopcijfers van enkele automerken waar Stern sterk in vertegenwoordigd is.

Het bedrijf staat er financieel gezond voor om de strategie gericht op schaalvergroting voort te zetten.

Stren stelt een dividend van 1 euro per aandeel uit te keren, net als in 2010 . Maar nu wilt het bedrijf de uitkering volledig in contanten doen. Dat zegt ook wat over het vertrouwen.

Vooruitzichten
Stern verwacht dat de operationele resultaten dit jaar geleidelijk verder zullen verbeteren.

"Handhaving van de sterke financiële positie, gepaard aan uitkering van een behoorlijk dividend, blijft de basis van de toekomstplannen", aldus het beursfonds.

Om de afhankelijkheid van de autofabrikanten te verminderen zet het Amsterdamse automotivebedrijf steeds meer in op diensten als verhuur, lease en schadeherstel.

Deze strategie moet op termijn winstniveaus van 20 miljoen euro per jaar mogelijk maken.

Acomo kijkt terug op een recordjaar en wacht de uitdaging dat dit jaar weer te overtreffen. Hoewel het handelshuis traditioneel geen winstvoorspelling doet, is het geruststellend te horen dat de eerste maanden het niveau van vorig jaar hebben weten vast te houden.

MEER ACOMO:

31 augustus 2011

14 juni 2011

27 mei 2011
18 maart 2011

27 november 2010

8 oktober 2010

 1 mei 2010 

MEER STERN:

30 mei 2011

18 januari 2011

19 april 2010{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen