VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Softwarebedrijf TIE op cruciaal punt aanbeland

Het Hoofddorpse softwarebedrijf TIE bevindt zich in een cruciale fase in haar bestaan. Over 2011 werd een bescheiden winst geboekt, maar beleggers zijn nog altijd sceptisch. De bewogen geschiedenis van het bedrijf is daar debet aan.

Het bedrijf denkt zelf dat structurele winstgevendheid binnen handbereik is, zo liet bestuursvoorzitter Jan Sundelin weten tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Toch is de tijd die de Zweed heeft om zijn gelijk te bewijzen, beperkt. Een aantal aanwezige beleggers liet zo nu en dan doorschemeren langzaamaan het geduld met TIE te verliezen.

Sundelin probeerde beleggers duidelijk te maken dat TIE, door over te schakelen op een "Software as a Service" (SaaS) model, een stabielere resultaatontwikkeling door zou moeten kunnen maken.

De waarde van uitstaande contracten laat al jaren een gestage stijging zien, maar de omzetontwikkeling is minder constant. TIE zet vol op in op software als online dienstverlening (SaaS) en ziet de verkoop van licenties als een aflopende zaak.
TIE Holding in het kort 
TIE is opgedeeld in drie bedrijfssegmenten:

1. business integration (IT-systemen tot een geheel smeden)

2. e-commerce (verkoop van goederen langs elektronische weg)

3. content syndication (het verspreiden van informatie over verschillende media c.q. websites)

Business integration is op dit moment als enige winstgevend, maar dit is een vechtmarkt geworden.

De andere twee segmenten moeten voor toekomstige winstgevendheid zorgen.

TIE kan nog voor 36,8 miljoen euro aan verliezen verrekenen met de fiscus. De waarde van deze verliezen is in theorie 9,3 miljoen euro, wat ongeveer overeenkomt met de beurswaarde van TIE.

Dit jaar zal er voor 22 miljoen euro aan verliezen verdampen voor zover er geen winst tegenover staat. TIE ziet onvoldoende mogelijkheden om het bedrag te gelde te maken.


De belangrijkste reden om nog in een licentiemodel te blijven investeren is om de transformatie naar een SaaS-bedrijf financieel te kunnen overleven.

Ook tussen de drie segmenten van TIE is een dergelijke geldstroom zichtbaar: de winstgevende maar verzadigde markt voor ‘business integration', het laten samensmelten van IT-systemen, moet momenteel het geld opbrengen.
 
Dat geld stelt TIE in staat om te investeren in ‘content syndication' en e-commerce. Tot welke resultaten dit op termijn moet leiden, wilde Sundelin niet kwijt.

SaaS groei maakt licentieomzetverlies niet goed
Hoewel de SaaS-omzet in 2011 groeide viel de omzet uit licenties tegen.

Omdat TIE hier nog altijd deels van afhankelijk is blijft dit een punt van zorg. Geografisch bekeken presteert TIE goed in Noord-Amerika, maar zwak in Nederland.

Met name op het gebied van business integration is TIE teleurgesteld in de Nederlandse markt.

Zo blijft Nederland vergeleken met bijvoorbeeld Scandinavische landen sterk achter op het gebied van elektronische facturering.

Als deze markt hier alsnog tot ontwikkeling komt, moet TIE bewijzen dat het een graantje mee kan pikken.

Accountant overtuigd
Vorig jaar gaf accountant Ernst & Young aan twijfels te hebben over de continuïteit van TIE. Dit jaar werd dat voorbehoud niet meer gemaakt.

Redenen waren volgens controlerend accountant Pieters van Ernst & Young onder andere het behalen van een positieve kasstroom en betere balansverhoudingen, maar vooral de verbeterde prognose. Een prognose die TIE niet wilde delen met beleggers.

Als TIE erin slaagt structureel zwarte cijfers te schrijven en voldoende schaalgrootte te bereiken om de kosten van de beursnotering te rechtvaardigen, dan is er voor beleggers kans op rendement.

Daarvoor moet het bedrijf dan wel bewijzen dat de transformatie die het momenteel doormaakt echt tot het gewenste resultaat leidt.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}