VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

20 maart 2012

Apple heeft definitief afscheid genomen van Steve Jobs

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Vooralsnog hebben beleggers positief gereageerd op de aangekondigde dividendbetalingen van Apple. Toch is er ook twijfel of dit het einde van de onstuimige groei betekent.

Met gemengde gevoelens hebben beleggers de dividendaankondiging en inkoop eigen aandelen van Apple ontvangen. Want een breuk met het verleden is het wel.

Dividend wordt vaak geassocieerd met weinig groei en minder ambities. Aan de andere kant lijkt deze zienswijze te veranderen en vatten beleggers een goede dividendbetaling ook op als een teken van vertrouwen van het management in de toekomst.

Bouwwerk Steve Jobs
Het was voor het laatst in 1995 dat Apple dividend uitbetaalde. Onder leiding van de vorig jaar overleden medeoprichter Steve Jobs investeerde Apple al zijn winsten.

En om de zoveel tijd kwam er dan een fantastische uitvinding uit de bus rollen. Met de iPod, iPhone en iPhone en iPad heeft Apple ongekend veel succes, wat zich vertaalde in een gigantische koerswinst.

In de afgelopen vijf jaar is het Apple aandeel met 600 procent gestegen, waar de S&P 500 min of meer vlak is gebleven.

De dividendaankondiging geeft op zijn minst het gevoel dat Apple de periode Jobs definitief heeft afgesloten, waarmee een stukje magie lijkt weggeëbd.

Alleen al het feit dat Apple's nieuwe ceo Tim Cooke het nieuws via een conference call wereldkundig maakte, geeft een heel anders sfeer. Jobs liep over een podium en sprak zijn publiek toe.

Ongekende kaspositie
De succesnummers van Jobs resulteerde in een ongekende kaspositie van bijna 100 miljard dollar, een kleine 20 procent van de huidige marktkapitalisatie. Geld dat tegen de huidige extreem lage rente nauwelijks rendeert.

Nu stelt Apple voor de komende drie jaar 45 miljard dollar terug te sluizen naar de aandeelhouder. Dit zal voor 35 miljard dollar gebeuren vi a een kwartaaldividend van 2,65 dollar per aandeel en vanaf 2013 voor 10 miljard dollar door eigen aandelen in te kopen.

Kasmachine
Op zich lost Apple daarmee zijn cashprobleem niet op, want naar schatting genereert Apple per jaar circa 70 miljard dollar aan cash.

Toch is het ook wel een begrijpelijke stap. Apple houdt genoeg geld over voor investeringen. Tegelijkertijd boort het een andere groep beleggers aan die waarde hechten aan dividend. Bovendien kunnen aandeelhouders het geld beter zelf elders investeren. De kaspositie verwatert nu alleen maar het resultaat van Apple.

Wat dat betreft kan de uitkering koersverhogend werken. De voorgestelde dividendbetaling komt op de huidige koers van nipt boven de 600 dollar neer op een dividendrendement van 1,8%, minder dan een gemiddeld bedrijf uit de S&P 500 uit keert.

Het dividendrendement lig ook onder de huidige Amerikaanse tienjaarsrente van 2,2 procent en ruim lager dan de inflatieverwachting van circa 3,5 procent. Tezamen met de aandeleninkoop is het wel concurrerend met de Amerikaanse staat.

Wie volgt?
Het lijkt evident dat meerdere Amerikaanse bedrijven het Apple voorbeeld zullen volgen. Volgens kredietbeoordelaar Moody's zitten Amerikaanse bedrijven, exclusief financiële instellingen op een zak met kasgeld van 1.240 miljard dollar.

Geld dat weinig tot niets oplevert en beter uitgekeerd kan worden, tenzij er natuurlijk rendabelere aanwendingen gevonden kunnen worden.

Analisten rekenen op een stijging van de Amerikaanse dividenden met 12 procent en voor Europese ondernemingen met 6 procent.

Dat illustreert het grote contrast tussen het bedrijfsleven en overheden die juist bijzonder zwakke financiële posities hebben en flink moeten bezuinigen.

Voor houders van Amerikaans staatspapier is er nu dus een alternatief : beleggen in Apple.

Het Apple aandeel lijkt ook beter bestand tegen inflatie, tenzij de groei er bij Apple inderdaad uit is en het de tweede Microsoft wordt.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}