VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oordeel Ondernemingskamer nieuwe munitie VEB in misleidingszaak tegen Fortis

Het bestuur van Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Het is nu zaak dat het huidige bestuur van Ageas de voormalige bestuurders van Fortis op basis van deze uitspraak aansprakelijk stelt en zo de schade die zij hebben veroorzaakt gaat verhalen.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft vandaag in haar eindbeschikking vastgesteld dat de handelswijze van Fortis op meerdere fronten als wanbeleid valt te kwalificeren.

De VEB is verheugd dat de OK haar oordeel over de bestuurders en het beleid deelt. Dit juridische oordeel wanbeleid is een belangrijke steun in de rug voor de VEB en haar achterban in de misleidingszaak tegen Ageas, de voormalige bestuurders en de begeleidende banken. Het biedt tevens extra munitie tegen Fortis en de voormalige bestuurders.

Door de kwalificatie wanbeleid ten aanzien van de communicatie staat ook vast dat Fortis en gedeeltelijk de banken beleggers onjuist, onvolledig of onvoldoende heeft geïnformeerd omtrent de impact van de subprime portefeuille op de solvabiliteit en liquiditeit van Fortis in 2007 en 2008. Daarmee worden belangrijke vragen in de misleidingsprocedure grotendeels beantwoord.

OORDEEL WANBELEID
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag haar definitieve oordeel geveld over het beleid en de gang van zaken bij Fortis in de periode mei 2007 tot oktober 2008. 

Het bestuur van Fortis was op belangrijke momenten niet in staat leiding te geven aan het management of zelfs afwezig bij het Belgisch-Nederlandse concern.

Daarnaast hebben bestuurders van Fortis stelselmatig beleggers onjuiste of onvolledige informatie verstrekt.

Het wanbeleid richt zich op zowel de afwezigheid van bestuurders op belangrijke momenten als de onjuiste/onvolledige informatieverstrekking. In zijn oordeel gebruikt de OK harde kwalificaties als `schuldig, ´ernstig verwijtbaar´ en ´misleidend.´

Tegen deze eindbeschikking staat enkel cassatie open. De feiten waarover de OK heeft geoordeeld staan vast.

Beleggersvereniging VEB

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}