VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Batenburg-bestuurders vernietigen waarde maar krijgen bonus

Het rendement op het geïnvesteerd vermogen van Batenburg ligt al drie jaar onder het rendement beleggers minimaal willen zien. Het weerhoudt de technische dienstverlener er niet van om bonussen uit te keren.

Kleine bedrijven ontspringen vaak de dans op lijstjes met totale vergoedingen voor bestuurders.

De miljoenen van Shell topman , Unilevers   en Wolters Kluwer topvrouw  krijgen doorgaans meer aandacht.

De bonus van Peter van der Linden van 52 duizend euro over 2011 valt erbij in het niet. Maar ten opzichte van de nettowinst van 3 miljoen euro is de totale vergoeding behoorlijk.

Toch is de structuur van de variabele beloning belangrijker dan de hoogte. Bij Batenburg kijken de commissarissen naar het gemiddeld rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC, de winst als percentage van het geïnvesteerde vermogen). Batenburg streeft naar een ROIC van 12,5 procent.

Ver weg
Een ambitieuze voorstelling. Vorig jaar bedroeg de ROIC een magere 6,3 procent. Ook in 2010 en 2009 lag het behaalde rendement met respectievelijk 9,6 procent en 6,4 procent onder de doelstelling van 12,5 procent.

Toch kreeg Van der Linden over 2011 een bonus van 52 duizend euro overgemaakt. Bijna 42 procent van het maximum van 124,5 duizend euro die hij kon toucheren.

loningsverslag spreekt dat een zogenaamd "normatief inkomen", dat wordt bereikt als de ROIC 12,5 procent bedraagt.

Maar als de ROIC lager is dan "neemt de variabele beloning af". Klaarblijkelijk is een ROIC die net over de helft van de doelstelling ligt - 6,3 procent tegenover 12,5 procent - voldoende voor een uitkering van 42 procent van de maximaal te incasseren cash bonus.

Waarde vernietiging
De bonus bij Batenburg doet vermoeden dat de technisch dienstverlener waarde heeft gecreëerd afgelopen tijd. Om dat te controleren kan gekeken worden naar de EVA, de Economic Value Added.

De EVA stelt dat een onderneming pas "economisch" winstgevend is als deze een rendement genereert dat hoger ligt dan de kostenvoet van het kapitaal dat vermogensverschaffers ter beschikking stellen.

Financiers willen een rendement op hun ingelegde gelden dat hen compenseert voor het risico van de onderneming en de mogelijkheid om dit vermogen ergens anders te beleggen ("opportunity cost"). Het vaststellen van de kostenvoet van het kapitaal is een complexe en arbitraire exercitie.
Drie jaar waarde vernietiging op rij 
 
*De kostenvoet van het kapitaal is gelijk aan de door Batenburg gehanteerde disconteringsvoet ten aanzien van de waardering van goodwill

Gelukkig rekent Batenburg in haar jaarverslag de kostenvoet van het kapitaal voor. Batenburg rekent met een zogenaamde "disconteringsvoet" van 11,3 procent voor de waardering van goodwill.

Kort gezegd is dit het vereist rendement dat Batenburg minimaal wil zien op overnames, de kostenvoet van het kapitaal dus.

In de laatste drie jaar is er op aanzienlijke schaal waarde vernietigd.

Niet vreemd dat kritische .

Ook wees Batenburg interesse van private equity partij Nimbus om het hele bedrijf over te nemen van de hand.

Kritische beleggers zullen soortgelijke sommetjes maken en de koers van het aandeel - die in een jaar tijd nagenoeg halveerde - nauwlettend in de gaten blijven houden.

De raad van commissarissen is van plan in 2012 het beloningsbeleid van de raad van bestuur te actualiseren. Een mooie gelegenheid om een eind te maken aan de beloningscapriolen bij Batenburg.
Gerelateerde artikelen