VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wat beleggers moeten weten over de claimemissie van Grontmij

Grontmij gaat met de pet rond. Via een claimemissie haalt het ingenieursbureau 80 miljoen euro op bij beleggers. Maar hoe werkt zo'n claimemissie?

'De toko draaiende houden.' Dat was de opdracht voor de nieuwe Grontmij-topman Michiel Jaski toen hij begin december zijn nieuwe hoofdkwartier binnenwandelde.

Het ingenieursbureau was door een desastreuze overname in Frankrijk, een te hoge schuldenlast en bezuinigingsdrift bij haar opdrachtgevers in een bijna uitzichtloze situatie beland.


Op het nippertje kreeg Jaski van zijn huisbanken voor enkele maanden lucht, maar wel op voorwaarde dat de schulden zo snel mogelijk zou worden afgebouwd.

Claimemissie
En dat gaat nu gebeuren via een aandelenemissie. Grontmij geeft daartoe ruim 42,6 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een uitgiftekoers van 1,87 euro per aandeel. De 80 miljoen euro die zo wordt opgehaald gaan rechtstreeks naar de banken om schulden af te lossen.

Een paar belangrijke aspecten bij de claimemissie Grontmij.

De ruilverhouding
Elk aandeel Grontmij geeft recht op één claim, zo blijkt uit het 162 pagina's tellende prospectus dat Grontmij heeft gepubliceerd.

Aandeelhouders kunnen voor ieder aandeel dat zij al in bezit hebben, inschrijven op twee nieuw uit te geven Grontmij-aandelen. Dit is de zogenaamde ruilverhouding.

Verhandelbare claims
Naar rato van hun bezit van gewone aandelen hebben beleggers op de registratiedatum (10 mei 2011 nabeurs) verhandelbare inschrijvingsrechten bijgeschreven gekregen. Deze claims zijn door de bank/broker automatisch op de effectenrekening bijgeschreven.

Met deze claims hebben de houders de mogelijkheid om nieuwe Grontmij-aandelen te kopen tegen de vastgestelde uitgiftekoers van 1,87 euro per aandeel.

Als een belegger geen nieuwe aandelen wil, dan kunnen de claims ook gewoon tijdens de claimperiode, die loopt van 11 mei tot 23 mei (15 uur), op de beurs tegen de dan geldende koers verhandeld worden.

Dit betekent wel dat deze belegger zijn aandeel in de toekomstige bedrijfswinsten ziet verwateren. Daar staat tegenover dat de claims verzilverd kunnen worden en dus een directe opbrengst in geld opleveren.

De ‘terp'
Toen het Grontmij-aandeel op 11 mei ex-claim ging, had dit effect op de beurskoers.

Van tevoren wordt daarom een theoretische ex-inschrijvingsrechtenprijs (theoretical ex-rights price, ofwel terp) berekend op basis waarvan de uitoefenprijs (1,87 euro per aandeel) is bepaald.

De terp geeft weer wat het aandeel waard is na de emissie en exclusief het claimrecht.

Deze terp was gelijk aan de toenmalige marktkapitalisatie van Grontmij (aantal uitstaande aandelen maal beurskoers daags voor ex-claim datum) plus de omvang van de emissie, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na afronding van de emissie.

De terp is dus het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen en wordt in formulevorm als volgt berekend:

# oude aandelen p. recht x aandelenkoers + # nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
# oude aandelen p. recht + # nieuwe aandelen p. recht

TERP = (1 x 4,845 + 2 x 1,87)/3 = 2,86 euro

De korting
De discount (de korting) van de nieuwe aandelen ten opzichte van de terp kwam daarmee op:

Discount = (2,86 - 1,87)/2,86 x 100% = 35%

Ter compensatie voor de korting krijgen bestaande aandeelhouders het recht als eerste tegen de lage prijs te kopen.

Als zij geen gebruik van dit recht willen maken, kunnen ze hun inschrijvingsrechten op de beurs verhandelen. De opbrengst van deze verkoop dient dan als vergoeding voor de lagere prijs van de nieuwe aandelen.

Wat is een claimrecht waard?
De theoretische waarde van een claim - ofwel inschrijvingsrecht - is afhankelijk van de beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe stukken en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.

Aangenomen dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

waarde inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (terp - uitgifteprijs)

Bij een terp van 2,86 euro was de waarde van de claim in theorie als volgt:

2⁄1 x (2,86 - 1,87) = 1,98 euro

De optelsom van de waarde van de claim en de terp moet (bij benadering) gelijk zijn aan de slotkoers daags voor het bekendmaken van de claimemissie: 1,98 euro + 2,86 euro ≈ 4,84 euro.

MEER GRONTMIJ:

20 februari 2012

  20 januari 2012

9 januari 2012

19 december 2011

9 november 2011

8 november 2011

18 augustus 2011

13 mei 2011

10 maart 2011


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen