VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rechter wil gedupeerde Fortis-beleggers snel duidelijkheid bieden

Nederlandse beleggers moeten binnen redelijke termijn een uitspraak krijgen over de misleiding door Fortis, de (voormalige) bestuurders en de begeleidende banken. Die boodschap heeft de Amsterdamse rechtbank afgegeven.

De rechter kwam met dit oordeel in een tussenvonnis in de misleidingszaak die de VEB namens beleggers tegen Fortis (nu Ageas), de voormalige bestuurders en de begeleidende banken is gestart.

Ruim een jaar geleden voor de rechter vanwege misleidende of tekortschietende communicatie met beleggers in 2007 en 2008.

Fortis-aandeelhouders hebben in die periode naar schatting 18 miljard euro verlies geleden.

Bijna alle buitenlandse partijen, banken en bestuurders, hadden een bevoegdheidsincident opgeworpen. Volgens hen zou de Nederlandse rechter zich onbevoegd moeten verklaren de vorderingen van de VEB en de Nederlandse beleggers te behandelen.

De Amsterdamse rechter heeft alle vorderingen van tafel geveegd. Tegen deze uitspraak kan geen tussentijds hoger beroep worden ingesteld. Daardoor kan de rechtbank eindelijk de inhoudelijke vraagstukken kan gaan behandelen.

Op 26 september 2012 moeten alle 15 tegenpartijen hun conclusie van antwoord indienen. Daarna vervolgt de procedure met een tweede schriftelijke ronde en pleidooi. Dan zal het echter pas in 2013 zijn.


Aanhouding
Gedaagden in de misleidingszaak, waaronder voormalige bestuurders Lippens, Votron, Mittler en Kloosterman hadden om aanhouding van de zaak verzocht omdat er in België gelijksoortige procedures tegen hen worden gevoerd.

Het gaat dan met name om de door beleggersorganisatie Deminor ingestelde vordering wegens misleiding bij de Kamer van koophandel in Brussel.

Die procedure is echter geschorst vanwege een lopend strafonderzoek in België. Dat strafonderzoek kan nog vele jaren duren en in de tussentijd zal een Belgische procedure niet tot een uitspraak leiden.

Daar wil de Amsterdamse rechtbank niet op wachten. Nederlandse beleggers moeten binnen redelijke termijn een uitspraak in eerste aanleg krijgen over de misleiding door Fortis, de (voormalige) bestuurders en de begeleidende banken.