VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ageas kiest voor België

Na 22 jaar verdwijnt Fortis, nu Ageas, uit Nederland en het aandeel van de Amsterdamse beurs. Wat zijn de gevolgen voor aandeelhouders Ageas en gedupeerde Fortis-beleggers?

Naar alle waarschijnlijkheid gaat 7 augustus  als een bijzondere dag de boeken in voor verzekeraar Ageas, de erfgenaam van de voormalige bankverzekeraar Fortis.

Dan rekent Ageas af met een deel van het Fortis-verleden dat het bedrijf tot nu met zich meesleept.

Via een fusie en een omgekeerde aandelensplitsing zal het Belgisch Nederlandse bedrijf overgaan in een Belgische verzekeraar met deelnemingen in Europa, inclusief Turkije, en Azië.

Ook zal het aandeel niet langer genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam.

Aandeelhouders Ageas hebben eind juni ingestemd met deze veranderingen tijdens een tweetal aandeelhoudersvergaderingen.

Tijdens die in Utrecht en Brussel verklaarde Jozef De Mey, voorzitter van de raad van bestuur van Ageas, dat aandeelhouders niet worden benadeeld door deze operatie.

De rechten van de aandeelhouders blijven hetzelfde en waardevolle ‘Nederlandse’ statutaire bepalingen blijven gehandhaafd.

Voor de rechtszaken en aansprakelijkstellingen die de VEB tegen Fortis, de begeleidende banken en voormalige bestuurders heeft uitgebracht, heeft deze juridische structuurwijziging weinig tot geen gevolgen. Aandeelhouders van Ageas die in Nederland belastingplichtig zijn moeten wel opletten.

Aangezien het dividend voortaan enkel in België wordt betaald wordt het daar belast tegen 25 procent. De naar Nederlands recht teveel betaalde belasting moet dus worden teruggevorderd.

Van de Amsterdamse beurs

De herstructurering van Ageas gaat in stappen. Eerst worden verschillende bedrijfsonderdelen in elkaar geschoven om uiteindelijk de twee holdingvennootschappen te fuseren. Daarmee wordt de juridische structuur onder Ageas SA/ NV (de Belgische moeder) vereenvoudigd.

Vervolgens worden de twee afzonderlijke Ageas-units samengevoegd.
Ageas kende twee afzonderlijke units, verhandeld in Brussel en Amsterdam, die recht gaven op evenveel aandelen in de Belgische als Nederlandse vennootschap.

Deze tweedeling vervalt. Er komt een aandeel Ageas voor terug dat genoteerd staat aan Euronext Brussel. Tegelijkertijd worden de samengevoegde units ingeruild voor dat nieuwe aandeel met een ruilverhouding van 1:20. Met een samenvoeging van de Ageas-units en de ‘reverse split’ reduceert Ageas haar aandelenkapitaal.

Aandeelhouders hoeven voor deze omwisseling niets te doen. Door de ruilverhouding van 1:20 (als gerekend wordt met enkel de aandelen is de ruilverhouding 1:10) kan het zo zijn dat er bepaalde fracties van het aandelenbezit overblijven voor de aandeelhouder.

Die worden door Ageas automatisch ingekocht. Aandeelhouders blijven dus niet zitten met restjes oude Ageas aandelen. Aandeelhouders die weinig voelen voor deze automatische inkoop hebben tot 3 augustus de tijd om aandelen te verkopen of bij te kopen.

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen