VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

02 augustus 2012

VEB wil in gesprek met DE Master Blenders over compensatie

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Nauwelijks een maand is koffie- en theebedrijf DE Master Blenders 1753 officieel genoteerd aan de Amsterdamse beurs of de eerste grote tegenvaller dient zich aan. Het concern heeft onregelmatigheden ontdekt in de eigen boekhouding.

Het gaat om onregelmatigheden in de boeken bij de Braziliaanse dochteronderneming, zo meldt het bedrijf.

Het aandeel DE Master Blenders 1753 (DE) sloot gisteren op 9,485 euro. De tegenvaller werd nabeurs bekend gemaakt. Kort na de opening vandaag stond het aandeel 8 procent lager op 8,725 euro.

Er staan een kleine 595 miljoen aandelen uit, het koersverlies waar de gezamenlijke beleggers in DE dat moment tegen aankeken bedroeg ruim 452 miljoen euro. Aan het algemeen sentiment ligt dat niet: de AEX begon de dag zelfs met een kleine plus en noteert in de loop van de ochtend nagenoeg onveranderd.

In het kader van de eerste financiële jaarafsluiting als een zelfstandige onderneming, heeft het van Sara Lee afgesplitste bedrijf volgens haar eigen persbericht ‘aanpassingen geïdentificeerd' op de eerder gerapporteerde historische financiële resultaten voor de fiscale jaren 2009-2011 en de eerste helft van het fiscale jaar 2012.

Daarnaast zijn er elementen die zullen leiden tot aanpassingen van de aanstaande resultaten voor het gehele fiscale jaar 2012.

De aanpassingen hebben betrekking op de Braziliaanse activiteiten van de onderneming en zijn volgens de onderneming deels ontstaan door boekhoudkundige onregelmatigheden die verband houden met oninbare vorderingen en onjuiste verantwoording van verkopen. 

Een en ander leidt tot forse aanpassingen van het eigen vermogen. DE zelf spreekt van 85 tot 95 miljoen euro. Uitgaande van het eigen vermogen zoals dat in de boeken stond (355,7 miljoen euro), gaat het om een afwaardering van ruim een kwart van die boekwaarde.

Daarnaast zal het netto resultaat van de onderneming in het fiscale jaar 2012 met 45 tot 55 miljoen euro lager uitvallen. Daarmee zou de winst over 2012 ongeveer eenvijfde minder zijn dan gedacht op basis van eerdere schattingen over de jaarwinst door analisten.

Van de gecombineerde financiële resultaten zoals die eerder door de onderneming zijn gepresenteerd in de documenten die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zijn ingediend, zoals het prospectus, kan nu niet langer worden uitgegaan aldus DE Master Blenders.

VEB wil gesprek
De VEB wil zo snel mogelijk in gesprek met DE Master Blenders over genoegdoening voor beleggers. Zoals het er nu naar uitziet heeft het bedrijf geen acurate controle over de eigen dochterondernemingen.

Het aandeel DE Master Blenders deed het sinds de introductie in Amsterdam zeer goed. Het lijkt erop dat beleggers de aandelen op basis van ten dele onjuiste informatie hebben gekocht.

Het is niet de eerste keer dat beleggers worden geconfronteerd met onregelmatigheden in de verslaglegging. Niet alleen de onderneming is hiervoor verantwoordelijk.

Banken en accountant
De uitspraak van de Hoge Raad in de World Online zaak betekende ook een aanscherping van de zorgplicht die de begeleidende banken tegenover het beleggend publiek in acht hebben te nemen.

Ook de accountant heeft een dergelijke zorgplicht. Banken en accountants hebben na te gaan dat hetgeen de onderneming stelt ook feitelijk juist is. Mogelijk hebben ABN AMRO, de begeleidende bank en PWC, de accountant van DE behoorlijke steken laten vallen.

Ook voormalig moedervennootschap Sara Lee, nu bekend onder de naam als Hillshire Brands, valt mogelijk een en ander te verwijten. De fraude is immers ontstaan toen DE zich nog onder de vleugels van Sara Lee bevond.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}