VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Euro, bank en bonus in verkiezingstijd

Na een rustige zomer is de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van 12 september nu definitief losgebarsten. Uit honderden pagina’s aan verkiezingsbeloften filterden wij de opmerkelijkste voor beleggers. Een greep uit de plannen over banken, bonus en euro.

Voor twee partijen is Europa het absolute speerpunt van de plannen. Het standpunt van de PVV is bekend: Nederland moet uit de euro en zelfs uit de Europese Unie.

Er mag geen Nederlandse euro meer naar de Europese noodfondsen en de gulden moet terug. “Hun Brussel, ons Nederland”, noemt de partij van Geert Wilders dat.

Diametraal daar tegenover staat D66. Volgens de partij kan Nederland op drie manieren reageren op de crisis ”weglopen voor Europa, doorgaan met pappen en nathouden, of Europa aanpakken en verbeteren.

Iedere politieke partij moet nu kleur bekennen. Voor ons is het helder... Wij zeggen Europa JA” Andere partijen zijn minder uitgesproken. De SP en VVD willen beide een “beter” Europa, geen groter. Betere samenwerking en minder regelzucht zijn de vaste mantra’s. De SP wil net als de PVV af van  een permanent Europese noodfonds.

GroenLinks wil juist een groter noodfonds en eurolanden die samen garant staan voor hun schuld, invoering van euro-obligaties dus, net als bijvoorbeeld D66.

Uit de euro
Opvallend is dat de VVD er zo ongeveer als enige voor pleit dat landen uit de eurozone gezet moeten kunnen worden als ze hun financiële huishouding niet op orde hebben. Nu is dat niet mogelijk, landen kunnen alleen uit eigen beweging de muntunie verlaten.
 Misschien wel de leukste stemwijzer
 -Online kieswijzers als Stemwijzer en Kieskompas zijn inmiddels al vele duizenden keren geraadpleegd.

-De basis van deze online stemhulpen zijn de verkiezingsprogramma's van de partijen.

-Maar tussen belofte en uitvoering staat vaak de politieke praktijk.

-Misschien wel de leukste kieshulp is .

-Hierin wordt gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plannen.

Het CDA heeft met D66 gemeen dat het de huidige Europese integratie wil ‘afmaken’ al schreeuwen de christendemocraten dat minder hard van de daken.

“De Europese Unie heeft Nederland veel te bieden”, schrijft het CDA nogal gratuit. Om er aan toe te voegen dat het “in het directe belang van Nederland” is “om van Europa een sterk werelddeel te maken.” Blijkbaar is Europa dat nu niet. 

Banken
Vijf jaar na de uitbraak van de kredietcrisis staat beter toezicht op de financiële sector nog steeds op het programma bij alle partijen.

Van SP en GroenLinks tot VVD en D66: ze pleiten allemaal voor meer en Europees toezicht op banken.

De betreffende passages hebben de opstellers van de programma’s kunnen kopiëren uit de teksten van de vorige verkiezingen want ook daar was toezicht alom aanwezig.

De SP vermeldt nog een bijzondere manier van toezicht, namelijk meer “democratisch toezicht” op de Europese Centrale Bank. Volgens de SP moet de ECB tegelijkertijd ruimere bevoegdheden krijgen. Behalve inflatie gaat het dan om bevorderen van werkgelegenheid en “fatsoenlijk verdeelde welvaart”.

Splitsen
Behalve meer toezicht moeten banken ook stootvaster worden. SP en PvdA willen zelfs dat Nederlandse banken hogere zich aan hogere veiligheidseisen moet houden dan volgens de internationale regels. Een van de manieren die veel partijen zien om bankieren minder risicovol te maken is een splitsing van banken.

Risicovolle activiteiten worden gescheiden van de nutsfuncties van banken ten behoeve van consumenten en bedrijven. VVD en CDA zeggen niets over een dergelijke splitsing van banken.

Heffen
Veel partijen willen banken en beleggers ook extra laten betalen. Banken hebben afgelopen tijd fel geprotesteerd tegen verdere invoering van de bankenbelasting.

Dat heeft niet al teveel indruk gemaakt op bijvoorbeeld de SP en GroenLinks. Zij willen de huidige voorstellen doorzetten en de belasting verzwaren. De PVV wil de bankenbelasting “met plezier” verdriedubbelen.

In aanloop naar de verkiezingen van 2010 pleitten de linkse partijen voor een belasting op financiële transacties.  Inmiddels praten de Europese ministers van financiën over een afgeslankte vorm van een dergelijke taks op handelen. Frankrijk voerde de belasting begin deze maand al op eigen houtje in.

De PvdA maakt een opvallende uitzondering. Pensioenfondsen hoeven van de sociaal-democraten geen transactietaks te betalen.

Eén commerciële bank wordt met name genoemd in twee programma’s: ABN Amro. De PvdA wil niet dat de bank ooit terugkeert naar de beurs, de SP pleit ervoor dat de overheid deels aandeelhouder blijft van ABN Amro.

Bonus
Terug van nooit weggeweest is de bonus van bankiers. De hoge variabele beloningen worden alom gezien als een van de oorzaken dat banken teveel risico hebben genomen.

De bonus is daarmee ook een fijn onderwerp voor politici: maatregelen kunnen lekker concreet zijn en er is nauwelijks iemand te vinden die niet tegen torenhoge bonussen is.

Alle partijen hebben dan ook plannen om bonussen in te dammen, de een wat rigoureuzer dan de ander. Voormalig AkzoNobel-topman Hans Wijers  had de leiding bij de samenstelling van het D66-programma.

Wat bonussen betreft legt die partij de nadruk op beloning voor prestaties op langere termijn en de mogelijkheid om bonussen terug te vorderen. De Nederlandsche Bank moet helpen om perverse beloningen terug te dringen.

GroenLinks en SP willen bankbonussen helemaal afschaffen, CDA en PvdA kiezen voor een maximum bonus, respectievelijk 25 en twintig procent van het vaste salaris, waar nu binnen de financiële sector een bonus van honderd procent het maximum is.

De PVV wil bonussen bij overheidsinstellingen en de NS verbieden, maar voor bankbestuurders dreigt alleen een fikse belastingaanslag bij excessieve vertrekbonussen. De VVD wil alleen bonussen verbieden voor banken die overheidssteun ontvangen.

Beleggers
Beleggers en aandeelhouders komen in de honderden pagina’s vol plannen nauwelijks aan bod. De SP noemt ze, samen met bankiers en bestuurders, als aanstichters van “het zwaar weer” waarin Nederland terecht gekomen is.

De partij wil de macht van beleggers bij bedrijven indammen ten faveure van werknemers. D66 noemt aandeelhouders als degene die het laatste woord hebben over beloningen van bestuurders.
 

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}