VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Golden hello bij banken onder vuur

Miljoenen aan tekengeld incasseren bij de overstap naar een nieuwe werkgever. Het was lange tijd usance in de bankierswereld. Deze " golden hello's" lijken op hun retour. Een kleine stap nu Europa met strengere bonusregels dreigt.

De smeerolie van de economie zouden de banken moeten zijn. Een geruisloos maar belangrijk onderdeel binnen een groter systeem.

Van die gekoesterde rol op de achtergrond is weinig meer over na een kredietcrisis, een bankencrisis en een hele trits aan schandalen, variërend van manipulatie met rentetarieven (de Libor-kwestie) tot financiering van dubieuze regimes (Standard Chartered zou in het geheim zaken hebben gedaan met Iran).

De publieke en politieke reactie is intussen ongewijzigd. Banken moeten hun oude rol weer terug veroveren waarin de klant voorop staat. Torenhoge bonussen horen daar niet bij omdat ze juist aanmoedigen tot risicovol gedrag.

De strijd om de bonus is er een van een pingpongspel tussen wortel en stok. De financiële sector probeert eerst zelf de beloningen in te perken. Mocht dat niet lukken dan neemt de overheid het heft in handen.

Doorbraak golden hello
Naar nu blijkt heeft Deutsche Bank, één van de grootste financiële instellingen van Europa, eerder dit jaar een stapje gezet om de bonuscultuur terug te dringen. Een heel klein stapje dan toch.

Om ervaren bankiers van buiten te halen nam Deutsche Bank tot nu toe, net als andere banken, alle financiële obstakels weg die een overgang zouden belemmeren. Behalve een stevig salaris en dito bonusvooruitzicht was de bank bereid om eventueel gederfde inkomsten door de overstap te vergoeden.

Als een bankier inkomsten uit aandelenpakketten bij zijn oude werkgever zou mislopen dan vergoedt de nieuwe werkgever dat. Die vergoeding, ook wel golden hello genoemd, kregen bankiers dan in aandelen uitgekeerd.Volgens berichten in de Financial Times kunnen overstappende bankiers die golden hello's nog altijd tegemoet zien. Maar in het geval van Deutsche Bank krijgen die aandelen een voorwaardelijk karakter. Bij grote tegenvallers kunnen banken de aandelenpakketten terugtrekken.

Hoe klein de stap ook lijkt, volgens beloningsbureaus is het een unieke stap die wel eens navolging zou kunnen krijgen in de sector.

De actie bij Deutsche Bank (en het uitlekken ervan) kan moeilijk worden losgezien van de geluiden uit het Europees Parlement om de regels voor bonusbetaling aan te trekken.

Strengere eisen op komst
Nauwelijks anderhalf jaar geleden kwam ‘Europa' al met dat mondiaal gezien streng genoemd mag worden.

Vanaf 1 januari 2011 zijn bankiersbonussen in cash gelimiteerd en is een groter deel van de variabele beloning voorwaardelijk. Bovendien moeten bonussen in een bepaalde verhouding staan tot de vaste beloning.

Die regels leken afgelopen jaar al effect te hebben. Bestuursleden van banken kregen relatief minder bonussen uitgekeerd. De vaste beloning ging wel omhoog, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek van accountantskantoor KPMG.
Toch wil het Europees Parlement de regel voor bankbeloningen verder aanscherpen, na een nieuwe serie schandalen.

In Nederland
In Nederland hebben banken ruim twee jaar geleden zelf het initiatief genomen om beloningen te beheersen. Beloningen van bankbestuurders mogen niet langer uitstijgen boven de beloning van bestuurders buiten de sector. De bonus op korte termijn mag niet meer zijn dan een jaarsalaris.

Deze bepalingen uit de zogenoemde code banken is van kracht sinds 2010, maar vorig jaar bleek dat er nog genoeg werk aan de winkel is om de beloningspricipes "op acceptabel niveau" te krijgen.

Bij introductie was Nederland net bekomen van de ophef over een golden hello . De bank had net miljardensteun ontvangen van de staat, maar had gemeend de nieuwe financiële topman maximaal 1,3 miljoen euro aan tekengeld te moeten beloven. Na veel tumult werd besloten de beloning te verlagen.

Ook buiten financiële sector
Golden hello's, de welkomstbonussen, zijn niet voorbehouden voor de financiële sector. De nieuwe topman van AkzoNobel kreeg een welkomstpakket van meer dan een miljoen om het verlies van rechten te compenseren bij zijn vroegere werkgever.

Later bleek hij via een omweg al ruimhartig te zijn bedeeld , Sulzer.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}