VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

25 september 2012

Innoconcepts: VEB eist inzage accountantsdossier failliet beursfonds

  • Pagina printen
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De VEB wil het volledige controledossier van InnoConcepts inzien. Namens beleggers heeft de VEB dit verzoek neergelegd bij controlerend accountant Deloitte. Het is onduidelijk of Deloitte zijn taak als accountant goed heeft uitgevoerd.

Door het faillissement van InnoConcepts hebben aandeelhouders aanzienlijke schade geleden. Halverwege 2007 was InnoConcepts nog goed voor een beurswaarde van zo'n 385 miljoen euro, daar is nu niets meer van over.

Uit het verslag van de curator volgt dat Deloitte enkele "related party transactions" met verstrekkende financiële consequenties voor de aandeelhouders niet heeft opgemerkt bij de controle.

Door deze verdachte transacties is naar schatting ongeveer 20 miljoen euro aan de onderneming onttrokken. Een oplettende accountant had de dubieuze kasrondjes met gelieerde partijen moeten waarnemen.

Verzoek van de VEB
Het verzoek betreft het volledige controledossier van Deloitte ten behoeve van de jaarrekeningen van InnoConcepts over 2007, 2008 en 2009. Aan de hand van dit dossier kan door een onafhankelijke deskundige worden vastgesteld of Deloitte heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant mag worden verwacht.

Mocht Deloitte weigeren haar controledossier over te dragen, dan zal de VEB trachten de overdracht via de rechter af te dwingen.

Faillissement InnoConcepts
Het plotselinge faillissement van InnoConcepts zet twijfels bij de controlewerkzaamheden, risicoanalyses en de controle-intensiteit van Deloitte. Dit geldt ten aanzien van de jaarrekeningen over 2007, 2008 en 2009.

Deloitte was sinds 2005 tot aan het faillissement de externe accountant van InnoConcepts en heeft de (geconsolideerde) jaarrekeningen van InnoConcepts over de boekjaren 2005 tot en met 2009 telkens van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

Uit het eerste verslag van curator Louis Deterink komen ernstige verdenkingen van frauduleus handelen van een aantal beleidsbepalers van InnoConcepts naar voren. Ook heeft Deloitte geen reden gezien waarschuwingssignalen in haar controleverklaring te vermelden. Zo daalde de omzet in 2009 dramatisch met 75 procent, kwam het nettoverlies uit op ruim vier maal de omzet en kampte InnoConcepts met een forse negatieve kasstroom.

Voortgang aangifte
De VEB heeft twee weken geleden aangifte gedaan van fraude en stelt alles in het werk om het Openbaar Ministerie zover te krijgen de schuldigen te vervolgen. Fraude in deze omvang kan en mag niet onbestraft blijven.

Curator Deterink trof bij InnoConcepts een lege kas aan. Hij heeft geen middelen om verder onderzoek te doen zonder additionele financiering. Of gedupeerde beleggers ooit worden gecompenseerd voor hun verlies blijft daardoor onduidelijk.


Gerelateerde artikelen

Unilever doet in 2017 wat het na de overnamepoging door Kraft Heinz heeft beloofd
Unilever doet in 2017 wat het na de overnamepoging door Kraft Heinz heeft beloofd
01-02-2018

Na de dreiging van een overname door Kraft Heinz ging Unilever razendsnel a…

Lees verder

Aandeelhouders Unilever overname
VEB ondersteunt curatoren  bij onderzoek naar faillissement Macintosh
VEB ondersteunt curatoren bij onderzoek naar faillissement Macintosh
29-01-2018

De Vereniging van Effectenbezitters en de curatoren bundelen de krachten in…

Lees verder

accountant macintosh
VEB Accountantsbrief 2018
IEX Group gaat als eerste in zee met onervaren accountantskantoor Accon
IEX Group gaat als eerste in zee met onervaren accountantskantoor Accon
15-12-2017

IEX Group heeft op de drempel van het nieuwe jaar een accountant gevonden. …

Lees verder

accountant technologie IEX group