VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING Vermogensbeheer

KANTOREN IN Heel Nederland
Website www.ing.nl/personalbanking
U bent welkom vanaf € 1.000,-
Er wordt belegd in Beleggingsfondsen
Kostenstructuur 0,3% voor fondsen met distributievergoeding, 0,7% tot 1,05% voor fondsen zonder
Inschatting totale kosten €703,- 
per jaar bij €50.000,
10 transacties À €5.000

Bij ING is de dienstverlening in drieën verdeeld. De vriendelijke heer van ING Private Banking die wij aan de telefoon kregen, praat eigenlijk alleen met mensen die een half miljoen meebrengen.

Een stapje lager is er ING Personal Banking, waar klanten welkom zijn met 75.000 euro aan spaargeld of beleggingen. Maar ING kent ook ‘Beleggen met Beheer’, wat iedere particuliere belegger al kan vanaf 1000 euro.

De methode
ING beheert de portefeuilles aan de hand van drie beleggingsstrategieën: Actueel, Inkomen en Duurzaam. Binnen deze strategieën kan gekozen worden voor een risicograad, van zeer defensief tot zeer offensief.

De strategie Actueel speelt actief in op trends en actuele thema’s en heeft een wereldwijde spreiding over regio’s en sectoren. Inkomen is de strategie voor de belegger die inkomsten uit zijn beleggingen wil.

Deze beleggingsstrategie richt zich op stabiele, voor een belangrijk deel Europese beleggingen. ING belegt in beleggingsfondsen en trackers. Er wordt gekozen uit 313 verschillende fondsen. Bij de kosten wordt het plaatje complex, omdat ING in een overgangsfase is van fondsen met distributievergoeding naar fondsen zonder distributievergoeding.

Er zijn daardoor drie soorten fondsen, die allemaal andere kosten met zich meebrengen.

Voor beleggingsfondsen die ING een distributievergoeding oplevert, kost het beheer slechts 0,3 procent over het gemiddeld belegd vermogen, obligatiefondsen zonder distributievergoeding en obligatie-indextrackers kosten 0,7 procent op jaarbasis en aandelenfondsen zonder distributievergoeding kosten 1,05 procent.

Binnen de fondsen worden ook nog kosten gerekend. De portefeuille van 50.000 euro voor de gemiddelde belegger (strategie Actueel met profiel Defensief) werd medio 2012 voor bijna 30 procent belegd in achttien verschillende aandelenfondsen.

De overige 35.000 euro werd gespreid over elf verschillende obligatiefondsen.

Trackrecord
Er zijn sinds 2009 ‘positieve rendementen’ behaald, zo vermeldt de website. Dat klopt, maar dat geldt ook voor de markten die ING als vergelijkingsmateriaal gebruikt, de benchmarks.

Even doorzoeken leert dat de strategieën Actueel en Inkomen sinds 1 januari 2009 hun benchmark konden verslaan, Duurzaam bleef wat achter.

 
Conclusie
ING rekent geen transactiekosten en ook geen bewaarloon. Er wordt alleen een beheervergoeding gevraagd van slechts 0,3 procent. Dat lijkt zeer voordelig, maar het is exclusief de beheervergoedingen en distributievergoedingen die binnen de beleggingsfondsen worden gerekend.

Er is een overgang gaande naar fondsen zonder distributievergoeding, en daarop geldt een hoger tarief. Het huidige gemiddelde van de tarieven is volgens ING slechts 0,37 procent. De beheervergoeding van een portefeuille van 50.000 euro zou daarmee uitkomen op 185 euro per jaar.

En als de overgang volledig is, bedraagt de beheervergoeding 1,05 procent voor het aandelendeel en 0,7 procent voor het obligatiedeel. In de voorbeeldportefeuille betekent dat 0,8 procent.

Maar ook dat is zonder de vergoedingen binnen de fondsen en trackers. De totale kosten van onze voorbeeldportefeuille zijn dan naar schatting 700 euro.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}