VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Robeco One

KANTOREN IN Rotterdam
Website www.robeco.nl/one
U bent welkom vanaf € 100,-
Er wordt belegd in Beleggingsfondsen
Kostenstructuur 1,45% per jaar over het belegd vermogen
Inschatting totale kosten € 725,- 
per jaar bij €50.000,
10 transacties À €5.000

Waar bij andere partijen vermogensbeheer voor de kleinere klanten steeds belangrijker wordt, stopt Robeco er juist mee. Robeco ONE is sinds 5 oktober de opvolger van Robeco Vermogensbeheer, en dat is een ‘execution only’ dienst, waarbij beleggers zelf moeten bepalen in welke portefeuille zij gaan deelnemen.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie nieuwe fondsen, Robeco ONE Defensief, Robeco ONE Neutraal en Robeco ONE Offensief.

De methode
In de praktijk hoeft er niet zo veel verschil te zijn tussen de werkwijze van Robeco en die van een vermogensbeheerder die met fondsen of trackers werkt.

De drie Robeco ONE-fondsen zijn eigenlijk ‘funds of funds’, en misschien het beste te omschrijven als actief beheerde mixfondsen.

Er wordt geen gebruikgemaakt van benchmarks, dat is wel een belangrijk verschil met beleggingsfondsen. De beheerders hebben dus veel vrijheid om het vermogen naar eigen inzicht over de verschillende beleggingscategorieën te verdelen.

Robeco claimt dat er op die manier beter en sneller op de marktontwikkelingen kan worden ingespeeld. Het valutarisico wordt in principe afgedekt naar de euro, tenzij er een specifieke visie op een valuta is.

Er wordt belegd in beleg-gingsfondsen in aandelen, vastgoed, grondstoffen, obligaties en liquiditeiten. Er zijn geen kosten bij stortingen of opnames. Afschriften op papier zijn niet mogelijk: alles gaat online.

De kosten lijken met 1,45 procent per jaar stevig als wij het vergelijken met bijvoorbeeld de 0,3 procent van ING, maar hier is het wel inclusief de jaarlijkse beheervergoeding en de kosten van de onderliggende fondsen, en dat neemt het verschil bijna weg.

De neutrale portefeuille van 50.000 euro (Robeco ONE Neutraal) wordt standaard verdeeld over de categorieën aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, grondstoffen en indirect vastgoed.

Van de inleg wordt 7,5 procent cash gehouden.

Trackrecord
Er is geen trackrecord, Robeco ONE bestaat pas sinds oktober 2012.
 

Conclusie
Robeco ONE is geen vermogensbeheer in de klassieke betekenis van het woord, maar kan wel een alternatief zijn voor de belegger die zelf wil bepalen in welk profiel hij het best past, maar het dagelijkse beheer wel volledig wil loslaten.

Klanten hebben inzicht in de onderbouwing van de beleggingsbeslissingen, de beheerders die het beheer voor hun rekening nemen zijn volgens Robeco toegankelijker dan de beheerders van ‘gewone’ beleggingsfondsen.

Alles opgeteld komen de kosten voor een portefeuille van 50.000 euro op jaarbasis uit op 725 euro.
 

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}