VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rekening loopt op om eurozone bijeen te houden

Griekenland krijgt twee jaar extra de tijd financieel orde op zaken te stellen. De keuze van Europa om Griekenland binnenboord te houden gaat extra geld kosten, geld dat nog niet gevonden is. 

De Europese ministers van Financiën hebben besloten Griekenland twee jaar extra de tijd te geven om aan de begrotingseisen te voldoen die zijn vastgelegd in het tweede reddingsplan.

Door Griekenland nu tot 2016 in plaats van 2014  de tijd te geven de begroting op orde te brengen ontstaat een financieringsgat van circa 30 miljard euro. Een groot bedrag waar Europa nog geen geld voor heeft gevonden.

Gesteggel
Nadeel van de twee jaar respijt is dat het voor de Grieken nog moeilijker wordt om de als houdbaar geziene schuldratio van 120 procent in 2020 te bereiken.

Het IMF heeft dit schuldniveau als een harde eis staan voor verdere uitbetaling van het tweede leningenpakket van in totaal 173 miljard euro.

De eerstvolgende tranche van 31,5 miljard euro is al enkele maanden uitgesteld omdat de hervormingen en fiscale doelstellingen door Griekenland niet werden behaald.

De EU is bereid de ten doel gestelde schuldratio van 120 procent in tijd door te schuiven, bijvoorbeeld naar 2022. Het IMF wil daar vooralsnog niet aan.

Nieuwe data
Om financiering te vinden voor het nieuw ontstane extra gat van circa 30 miljard euro zullen de afzonderlijke ministers van financiën groen licht moeten krijgen van hun eigen regering.

Op 20 november en op 28 november staan weer Europese vergaderingen op de agenda waar dit besproken zal moeten worden en uiteraard de door Griekenland genomen maatregelen beoordeeld zullen worden.

Oplossingen
Hoe Europa het schuldenlek van Griekenland gaat dichten blijft vooralsnog onduidelijk. Komt er een derde hulppakket of moeten we al gaan afschrijven op deze steunpakketten?

Goede kans dat Europa deze wegen niet zal kiezen, vooral ook omdat daar een perverse precedentwerking van uit zal gaan richting andere probleemlanden.

Europa zal het veel eerder zoeken in verlaging van de rentevergoeding op deze steunleningen en looptijdverlening. Verder kan de ECB helpen onderpandeisen voor Griekse banken te verlagen.

Kost hoe dan ook geld
Linksom of rechtsom, de Griekse rekening gaat voor Europa verder oplopen. Belangrijkste argument Griekenland binnenboord te houden is dat de rekening van een exit nog vele malen hoger zal uitpakken.

Speelt Europa het hard dan zal er namelijk ongetwijfeld op Griekse schuld afgeboekt moeten worden. Duitsland is daar op tegen, vast omdat de Duitse banken en de Duitse overheid al veel te diep in de Griekse schulden participeren. 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}