VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

28 november 2012

Vier vragen over kosten van beleggen

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Kan een belegger vooraf weten wat hij betaalt voor zijn beleggingen? Toezichthouder AFM deed onderzoek om een compleet beeld te krijgen van de kosten van beleggen. En kwam tot een aantal schokkende conclusies.

De AFM ontving in de afgelopen jaren signalen van verborgen en te hoge kosten in beleggingsdienstverlening.

Het was voor de toezichthouder aanleiding om op verkenning uit te gaan. In 2011 moest de AFM constateren dat het voor beleggers moeilijk is om inzicht in de kosten te krijgen.

Bovendien ontstond het vermoeden dat er in bepaalde deelgebieden te hoge kosten werden gerekend.

Het zette de AFM aan tot een grootschalig onderzoek naar de totale kosten van beleggen, iets wat nog nooit eerder in Nederland was gedaan.


Vier vragen naar aanleiding van dat onderzoek.

Wat kost dat nu eigenlijk, beleggen?
De kosten van beleggen zijn erg afhankelijk van de manier waarop wordt belegd. Wie volleidg zelfstandig belegt is het minst duur uit.

Ontvangt hij diensten als advies of beheer, dan stijgen de kosten rap.

 Hoe beleggen?/Kosten€ 25.000 € 100.000€ 400.000
Execution only   1,3%  1,1% 1,0% 
Beleggingsadvies   2,5%  2,0% 1,6%  
Vermogensbeheer   1,8%  2,0% 1,9%

De bovenstaande bevindingen van de AFM verdienen een aantal kanttekeningen. Allereerst betreffen het hier gemiddelden en is deels gebaseerd op aannames.

In de praktijk kan het werkelijke kostenniveau daarom (aanzienlijk) hoger uitpakken.

Daarnaast spelen fondskosten een grote rol. Als een belegger volledig in beleggingsfondsen is geïnvesteerd, dan zullen de kosten aanzienlijk hoger uitkomen dan de bovenstaande tabel weergeeft.

Volgens de AFM hebben kosten van beleggingsfondsen een grote impact op de hoogte van de totale kosten. Wanneer volledig in fondsen wordt belegd, dan bedragen de kosten van beleggingsfondsen 70 tot zelfs 93 procent van de totale kosten.

Hoe is het gesteld met de informatievoorziening over kosten?
Uit het onderzoek blijkt dat eenvoudig inzicht in de totale kosten van beleggingsdienstverlening ontbreekt.

Wellicht de meeste sprekende conclusie uit het onderzoek toont aan dat de financiële sector nog veel te verbeteren heeft op het gebied van informatievoorziening aan de belegger.

"De openbare informatie over de kosten is in meer dan de helft van gevallen als onvoldoende beoordeeld door de AFM."

De AFM constateert in zijn rapport dat informatie over kosten moeilijk vindbaar, onvoldoende begrijpelijk, niet volledig en niet duidelijk is in openbare informatie.

Waarom is inzicht in totale kosten zo belangrijk?
Kosten hebben een grote impact op het rendement en zijn daarom voor iedere belegger belangrijk. Daarom is het kwalijk dat beleggers geen eenvoudig inzicht kunnen verkrijgen over de totale kosten die hij betaalt.

Het is volgens de AFM problematisch dat de consument niet eenvoudig de dienstverlening kan beoordelen of een goede prijs-/kwaliteitvergelijking kan maken. Puur omdat de belegger niet weet wat precies de kosten zijn die hij betaalt.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}