VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

14 december 2012

Fed geeft nog maar eens agressieve ruk aan geldkraan

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Fed-baas Ben Bernanke heeft zich bereid getoond de geldkraan nog verder open te zetten om de werkloosheid omlaag te krijgen. De financiële markten zien ook duidelijk de risico's van dit beleid.

Economen spreken van een historische stap. Voor het eerst heeft een centrale bank haar beleid concreet gekoppeld aan de status van de economie.

Het streven naar volledige werkgelegenheid was altijd al het hoogste goed van de Fed, maar zo prominent is het nog nooit geëtaleerd.

Twist doorgerold
Bernanke heeft aangegeven dat hij de rente dicht tegen de nul procent zal houden zolang de werkloosheid boven de 6,5 procent (heden: 7,7 procent) van de beroepsbevolking zit.

Randvoorwaarde voor het nultarief is wel dat de inflatieverwachting van de Fed voor de komende één tot twee jaar onder de 2,5 procent moet blijven.

Tot nu toe hield de Fed vast aan een lage rente tot medio 2015. Dit jaartal wordt nu niet meer genoemd.

De Fed kondigde ook aan de geldkraan met nog eens 45 miljard dollar extra open te draaien tot 85 miljard dollar aan maandelijkse effectenaankopen.

Daarmee wordt het , waarbij de Fed langlopend papier verruilde voor kort papier compleet opgevangen door ‘ongesterilliseerde' aankopen van langlopend staatspapier.

Wat de Fed wil bereiken
Met deze extra monetaire verruiming probeert de Fed het al historisch lage niveau van de lange rente nog verder te drukken.

Bernanke en de zijnen zullen ongetwijfeld moed hebben geput uit het feit dat door het ruime beleid de Amerikaanse hypotheekrente behoorlijk gedaald is en mede daardoor de huizenmarkt weer in de lift zit.

Fiscal cliff
Bernanke blijft bezorgd en zal ook zeker extra munitie hebben geladen vanwege dit voortslepende begrotingsconflict.

De Fed-baas benadrukte dat de onzekerheid hierover al voor economische schade zorgt via een lager vertrouwen van consumenten en producenten, een volatiele aandelenmarkt en een afname van bedrijfsinvesteringen.

De Fed verlaagde wellicht daarom de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie voor 2013 van 2,5 - 3,0 procent naar 2,3- 3,0 procent.

Om dat te halen dient de fiscal cliff wel vermeden te worden. Volgend jaar zal de werkloosheid naar verwachting slechts gering dalen.

Gevaarlijk beleid
Zonder risico zijn de plannen van de Fed niet. Zo zal het niet eenvoudig zijn de gekochte obligatie-aankopen weer terug te draaien en de inflatie onder controle te houden als de Amerikaanse economie echt vaart gaat krijgen.

Ook de dollar zou een flinke tik kunnen krijgen en dat schrikt buitenlandse beleggers af.

Er wordt al weer gevreesd voor een nieuwe bubbel in de huizenmarkt en andere vermogensklassen.

Ten slotte zetten economen vraagtekens bij de werkloosheidsdoelstelling van de Fed. De laatste daling van het werkloosheidspercentage kwam vooral omdat mensen zich gefrustreerd uitschreven als werkzoekende.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}