VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Garanties voor spaarders en beleggers bij banken in problemen

Negatieve berichten over SNS Reaal wakkeren de zorgen onder beleggers aan. Terecht of niet terecht: het is in ieder geval goed om rechten en garanties van beleggers en spaarders nog eens na te gaan.

Een systeembank. Dat is SNS Bank, onderdeel van SNS Reaal, in ieder geval sinds het najaar van 2011.

Toen nam voormalig minister van financiën De Jager de bank op in een rijtje met ABN Amro, ING Bank en Rabobank.
Het gaat hier dus om banken die niet "mogen" omvallen omdat dat desastreuze gevolgen zou hebben voor het financiële systeem.

Systeembanken kunnen op steun van de staat rekenen als er grote problemen zijn. SNS Bank zal dus normaal gesproken niet failliet gaan. Toch blijven beleggers en spaarders bezorgd. Het vertrouwen in de financiële sector is nu eenmaal nog ver te zoeken.

Daarom een aantal garanties op een rij voor banken die wel failliet kunnen.

Garanties

- Aandelen, obligaties en meer
Als een bank failliet gaat, vallen veel effecten buiten het vermogen van de bank. Het gaat hier om aandelen, de meeste binnenlandse (staats)obligaties, ter beurze genoteerde beleggingsfondsen, turbo's, speeders, structured products en warrants.

Met obligaties, gestructureerde producten, turbo's en warrants loopt de belegger echter wel debiteurenrisico als de uitgevende instelling van dergelijke producten omvalt. Denk bijvoorbeeld aan de Lehman Notes, garantieproducten waarbij een garantie werd gegeven door de inmiddels failliete bank Lehman Brothers.

- Opties, futures en andere derivaten
De categorie hierboven betreft vermogenstitels die via een zogenoemde custodian (bewaarbedrijf) lopen. Deze vallen buiten de boedel van een bank.

Dat geldt niet voor bijvoorbeeld opties, futures en andere derivaten. Voor deze instrumenten geldt een beleggerscompensatiestelsel. Deze regeling dekt vorderingen tot maximaal 20.000 euro voor beleggingen die niet gedekt zijn via een bewaarbedrijf, veel derivaten dus.

- Buitenlandse notering
Aandelen, (converteerbare) obligaties en structured products die genoteerd zijn aan buitenlandse beurzen worden bij onafhankelijke bewaarbedrijven ondergebracht in de landen waar die beurzen gevestigd zijn.

Deze buitenlandse aandelen, (converteerbare) obligaties en structured products vallen zodoende buiten het vermogen van de bank.

- Bankbrieven
Bankbrieven zullen in het algemeen in de vorm van obligaties zijn uitgegeven. Ze vallen dus buiten het vermogen van de bank. Beleggers kunnen wel forse verliezen lijden als ze bankbrieven in bezit hebben die zijn uitgegeven door een instelling in problemen. Dat is niet anders dan bij reguliere obligaties.

- Beleggingsrekeningen en beleggersgiro
Beleggers kunnen bij banken via de beurs (met een beleggingsrekening) of een beleggersgiro (ook wel effectengiro) handelen in deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen.

Het bijzondere van de beleggersgiro is dat niet alleen in hele stukken, maar ook in fracties ervan kan worden belegd. Het bewaren van de stukken, inclusief de zogenaamde fracties, is ondergebracht in een aparte entiteit (de bewaarder) zoals een stichting, die juridisch gescheiden is van de bank.

 

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}