VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers belonen Randstad voor relatief sterk eindschot

Beleggers putten moed uit het feit dat Randstad de daling in Europa tot staan heeft gebracht. Ook valt de schuldpositie mee, wat ruimte geeft voor een goed dividend.

Randstad topman Ben Noteboom kijkt terug op een ‘uitdagend 2012' met een ‘solide laatste kwartaal.'

Dat is misschien wat overdreven, want het concern heeft flink in de kosten moeten snijden om de winstgevendheid op een betrekkelijk laag peil te houden.

Het vierde kwartaal 2012 leverde voor de na Adecco tweede uitzendorganisatie van de wereld als geheel een omzetdaling op van 3 procent tot 4,23 miljard euro.

Autonoom was sprake van een krimp van 5,3 procent, een ontwikkeling die zich in de maand januari heeft voortgezet.

Tegenover aanhoudende groei in Latijn-America en Azië staat een afvlakkende groei in de Verenigde Staten en nog altijd flinke krimp in Europa.

Europese krimp stabiliseert
Krimpcijfers van 14 procent in Frankrijk en 9 procent in Duitsland zijn fors en liggen hoger dan in het kwartaal ervoor.

Maar in de afzonderlijke maanden van het laatste kwartaal is het in ieder geval niet erger geworden.
Frankrijk en Duitsland zijn goed voor bijna 28 procent van de totale omzet, terwijl Europa als geheel nog altijd goed is voor circa twee derde van de concernomzet.

Kosten onder controle
Verder blijkt de Diemense uitzendreus de kosten goed onder controle te hebben. Mede geholpen door gunstige valuta-effecten lagen de kosten in het vierde kwartaal 22 miljoen euro lager dan in het voorafgaande kwartaal. Vooral in Europa ging het mes in de organisatie.

Op jaarbasis zijn de operationele kosten nu 120 miljoen euro gedrukt vergeleken met 2011, boven de eigen doelstelling van 70-100 miljoen euro.

Door de strikte kostenbeheersing bleef de daling van het onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) in het laatste kwartaal vergeleken met een jaar terug beperkt tot 4 procent en stabiliseerde de ebita-marge op 3,7 procent.

Bezien over geheel 2012 daalde het onderliggende ebita met 6 procent tot 562,9 miljoen euro, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 142 miljoen euro.

Worden herstructureringskosten wel meegenomen dan daalde het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal met 19 procent. Dit zijn echter hopelijk eenmalige zaken.

Impairment
Randstad boekt voor 139,8 miljoen euro aan goodwill af. Deze afwaardering heeft te maken met activiteiten in Spanje en het Verenigd Koninkrijk en zorgt ervoor dat er onder aan de streep een kwartaalverlies prijkt van 97 miljoen euro.

Randstad benadrukt dat er in Frankrijk en Australië nog weinig speelruimte is om verdere tegenvallers op te vangen. Ook daar zijn dan afboekingen noodzakelijk.

De uitzendreus heeft nog voor 2,4 miljard euro aan goodwill op de balans staan, waarvan een kleine 400 miljoen euro is gerelateerd aan Frankrijk, waar de in 2008 overgenomen Vedior met Bis een flinke activiteit had.

Schuldquote en dividend
Door een goede kasstroom slaagde Randstad er in de nettoschuld in het laatste kwartaal met liefst 341, 7 miljoen euro terug te brengen tot nipt onder de 1,1 miljard euro.

Hierdoor zakte de ratio nettoschuld/ebitda van 2,2 per eind september naar 1,7. Dat is ruim onder de interne grens van 2 die ook gehanteerd wordt bij het al dan niet uitkeren van dividend. Randstad wil 1,25 per aandeel uitkeren. 

Dat nieuws werd door beleggers gunstig ontvang. Direct na publicatie van de cijfers steeg de koers van het aandeel.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen