VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grote opruiming bij Ageas (Fortis) niet alleen goed nieuws

Ageas haalt miljoenenwinsten op verkopen van bedrijfsonderdelen. Die winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat klinkt goed, maar er zitten ook haken en ogen aan.

Het huidige bestuur van verzekeringsconcern Ageas zet vaart achter het afwikkelen van zaken uit het Fortis-verleden.

Vorig jaar werd een schikking getroffen van 400 miljoen euro met ABN Amro en de Nederlandse Staat. Afgelopen maand werd bekend dat Ageas zijn aandeel in een portefeuille gestructureerde kredieten, ondergebracht in een zogenoemde "bad bank", heeft verkocht.

Hetzelfde gebeurde met een calloptie op de aandelen BNP Paribas, waardoor de verzekeraar in totaal 1,2 miljard euro mocht bijschrijven.

Ageas boekt in zijn cijfers over het eerste kwartaal van 2013 netto 142 miljoen euro winst als gevolg van de verkopen.

Die winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat klinkt goed, maar er zitten ook haken en ogen aan.

RPI
Royal Park Investments (RPI), zoals de bad bank officieel heet, werd in 2009 opgericht en bevat een deel van de gestructureerde kredietportefeuille - de giftige kredieten - van Fortis Bank.

De aandelen waren in handen van Ageas, de Belgische Staat en BNP Paribas. De portefeuille is gekocht voor 6,7 miljard euro door Lone Star en Credit Suisse. Na aftrek van schulden leidt dit tot een netto waarde van 2,3 miljard euro.

Dat is 600 miljoen euro meer dan de intrinsieke investering vier jaar geleden. Ageas krijgt voor zijn investering in 44,7 procent van de aandelen RPI van 760 miljoen euro nu 1,04 miljard uitgekeerd; een winst van 280 miljoen euro (+37 procent).

Calloptie
Bij de andere, recente transactie, die van de calloptie, was de Belgische Staat de kopende partij. Deze calloptie werd na de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas toegekend aan Fortis (nu Ageas) als zoethoudertje voor de gedupeerde Fortis-aandeelhouders.

Uitkering aan huidige aandeelhouders
Ageas heeft destijds moeten beloven de opbrengst van de optie geheel door te schuiven naar de aandeelhouders. Het bedrijf doet nu meer: mede door de verkoop van het belang in de bad bank ziet Ageas mogelijkheden om 1 euro per aandeel aan aandeelhouders uit te keren.

Tijdens de meest recente aandeelhoudersvergadering van Ageas in Brussel, verklaarde voorzitter Jozef De Mey al dat het concern eventuele "voordelen" die voorvloeien uit het Fortis verleden aan de aandeelhouders zou doorgeven.

De vraag is of er effectief sprake is van een "voordeel". De verkoopprijs voor de calloptie (€144 miljoen) ligt onder het bedrag dat vermeld staat in de jaarrekening voor 2012 (€234 miljoen).

Dit betekent dat de verkoop van de calloptie leidt tot een verlies van 90 miljoen euro. Dat winst wordt gemaakt, is alleen vol te houden als de oorspronkelijke waarde van de calloptie nul zou zijn geweest.

Zo bezien betekent het uitkeren van 144 miljoen euro dus interen op het eigen vermogen van Ageas. Dat is al een stuk minder positief dan het verdelen van winst.

Vorderingen voormalige aandeelhouders
Daarnaast zijn er ook juridische beperkingen bij de extra uitkering. In Nederland en België zijn door aandeelhouders rechtszaken aangespannen wegens misleiding van beleggers door Ageas, banken en bestuurders.

De VEB voert de meest omvattende rechtszaak in Nederland bij de rechtbank Amsterdam. De schadeberekeningen kunnen oplopen tot ettelijke miljarden.

Ageas neemt in de jaarrekening nog geen reservering op voor deze toekomstige vorderingen, blijkbaar met goedkeuring van de accountant.

Mochten de vorderingen van aandeelhouders worden toegewezen dan zal Ageas de schade moeten betalen. Iedere euro die nu extra wordt uitgekeerd, ontbreekt te zijner tijd voor die compensatie. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de verzekeraar en bestuurders.

Afweging
Kortom, het bestuur van Ageas zal zorgvuldig moeten afwegen of de extra betaling prudent is en past binnen het verantwoord besturen van Ageas met het oog op mogelijke toekomstige vorderingen.

Lange termijnaandeelhouders die zowel de gloriejaren als de val van Fortis hebben meegemaakt en nu deelgenoot zijn van de wederopstanding van Ageas zullen bij deze belangenafweging echter hun schouders ophalen. Die ene euro bruto is eigenlijk maar een druppel op de gloeiende plaat.