VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

07 maart 2013

Ernst & Young accountant ook in hoger beroep veroordeeld

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De externe accountant van het in 2002 omgevallen ICT-beursfonds Landis is ook in hoger beroep voor een half jaar geschorst wegens zijn rol bij het manipuleren van de cijfers van het bedrijf.

Accountant Henk Smits heeft, zo oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening 2000 van het failliete ICT-bedrijf Landis.

Zowel winst als eigen vermogen waren flatterend en misleidend voorgesteld. Banken en beleggers zijn hierdoor misleid.

Dat blijkt uit een vonnis van het CBB van vandaag.

Het CBB oordeelt in ongewoon harde termen over het functioneren van Smits:

"Het College is van oordeel dat [Smits] in zeer ernstige mate tekort is geschoten in zijn werkzaamheden als controlerend registeraccountant van Landis.

[Smits] is niet voldoende kritisch en onafhankelijk geweest bij de controle van de jaarrekening 2000 en de compliance certificates en heeft hierdoor een goedkeurende verklaring verstrekt respectievelijk goedkeurende mededelingen gedaan zonder dat daarvoor een deugdelijke grondslag bestond.

Mogelijk relevante periode
17 april 1998 t/m 8 juli 2002

Dit alles heeft eraan bijgedragen dat een flatterend en misleidend beeld van de financiële positie van Landis kon ontstaan. Het College acht een en ander te meer verwijtbaar, nu het controleren van de jaarrekening een wettelijke kerntaak van de accountant is en diens verklaringen daarover in het economisch verkeer van grote betekenis zijn.

Derden moeten op de deugdelijkheid hiervan kunnen afgaan. [...] [Smits] heeft ten slotte de jaarrekening 2000 willens en wetens van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien terwijl de accountantscontrole nog niet was afgerond. [Smits] heeft door dit alles niet als een integer accountant gehandeld."

Het CBB legt Smits de maximale schorsing op: een half jaar mag hij niet als accountant functioneren.

Het CBB oordeelde dat de klachten over de jaarrekening 1999 te laat waren ingediend. Tuchtrechtelijk treft de accountant ten aanzien van de jaarrekening 1999 aldus geen blaam.

Dat betekent niet dat de accountant juist heeft gehandeld door een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 1999 af te geven. Uiteindelijk zal een andere rechter moeten oordelen of Ernst & Young onrechtmatig heeft gehandeld door de goedkeurende verklaring bij de Landis jaarrekening over 1999 af te geven.

De VEB is nog in gesprek met Ernst & Young over een mogelijke schikking.

Megalomaan groeiscenario
Na de nodige misstanden viel op 8 juli 2002 het doek voor Landis. In de door de VEB geïnitieerde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer concludeerden de onderzoekers dat Landis zich medio 2000 met een megalomaan groeiscenario voor ogen heeft gedragen als "een man die kaartjes verkoopt voor een theatervoorstelling waarvan hij geen idee heeft of die ooit zal plaatshebben".

De financiering van de overnames liep uiteindelijk geheel vast. Het was volgens de onderzoekers niet de vraag of het mis zou gaan bij Landis, maar alleen wanneer. De uitspraak van de Ondernemingskamer van 15 december 2011 was vernietigend over het optreden van bestuur en commissarissen van Landis: op vijf onderdelen wanbeleid.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}