VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

14 maart 2013

Stern grijpt hard in en schrapt het dividend

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De Nederlandse autobranche heeft het zwaar, maar Stern Groep lijkt het beter te hebben gedaan dan de markt. Toch grijpt het concern hard in en wordt het dividend geschrapt. Dat roept vragen op.

In een zeer moeilijke markt wist Stern de inkomsten min of meer op peil te houden.

De omzet daalde slechts met 0,3 procent, terwijl het aantal verkochte personenauto's met 9,6 procent en die voor bedrijfsauto's met 3,6 procent inzakte.

Onder de streep schreef Stern een nettoverlies van 6,9 miljoen euro, tegen een nettowinst van 14,9 miljoen euro in 2011. Maar dit was het gevolg van eenmalige posten van in totaal 13,7 miljoen euro.

Deze hebben te maken met een stevige reorganisatie die het bedrijf vorig najaar al aankondigde. De dochterbedrijven Merel, Falco en SternPixel zijn of worden in hoog tempo afgebouwd.

En ook dit jaar gaat Stern scherp op de kosten letten. Blijkens het persbericht is het motto voor 2013 ‘Strak en doelmatig'. De aandeelhouders betalen mee middels het schrappen van het dividend.

Tegenstrijdig
Hieruit ontstaat een enigszins tegenstrijdig beeld. Aan de ene kant is Stern een bedrijf dat, zeker in vergelijking met de markt, redelijk draait en winstgevend is. Aan de andere kant is het een bedrijf dat plotseling heel scherp op de kosten stuurt.

Een mogelijke verklaring kan zijn dat het bedrijf tegen zijn bankconvenanten aanloopt. Stern heeft in totaal 210 miljoen euro aan kredieten lopen bij ING, ABN Amro en Rabobank.

De precieze voorwaarden hiervan zijn niet bekend. Stern heeft vorig jaar in het jaarverslag alleen melding gemaakt van een solvabiliteitseis: de solvabiliteit van de groep moet minstens 22,5 procent zijn.

Eind vorig jaar bedroeg deze 26,6 procent, tegen 29 procent een jaar eerder. De solvabiliteit beweegt dus de verkeerde kant op, maar er is nog wel wat ruimte.

Grenzen?
Stern heeft echter vorig voorjaar ook laten weten dat er eisen zijn ten aanzien van de ‘borrowing base' en de ‘rentedekkingsratio'. Deze hebben hoogstwaarschijnlijk betrekking op de waarde van het onderpand en de verhouding tussen inkomsten en rentebetalingen.

Het is moeilijk te beoordelen of Stern wellicht tegen de grenzen van een van deze twee convenanten aan loopt. Het bedrijf liet er donderdag niets over los. In oktober liet het in ieder geval nog weten dat het er aan voldeed.

Maar de plotselinge doortastendheid van het bedrijf roept wel de vraag op hoe het ervoor staat met de bankleningen. De banken hebben zich vorig jaar voor niet meer dan een jaar willen vastleggen. Dat is geen blijk van groot vertrouwen in de financiële kracht van het concern.

MEER STERN:

15 maart 2012

30 mei 2011

18 januari 2011

19 april 2010Gerelateerde artikelen

Stern-topman voorziet sluiting helft autodealers
21-05-2014

De helft van de autodealerbedrijven in Nederland zal moeten sluiten om de …

Lees verder

Auto-fonds Stern klaar voor verder marktherstel
18-01-2011

Stern, een van de weinige beursfondsen in de automotive-sector is afge…

Lees verder

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}