VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

05 april 2013

Accountants geven gehoor aan oproep beleggers

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Accountants liggen zwaar onder vuur na hun rol bij een reeks van recente financièle schandalen. Er lijkt inmiddels wat te veranderen in de houding van de boekhouders jegens beleggers. 

Sligro had de primeur.

Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering gaf de externe accountant van het concern (KPMG) uitleg over de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden zonder dat daar door beleggers expliciet naar gevraagd was.

De accountant bij Sligro besteedde in zijn betoog de nodige aandacht aan de IT-infrastructuur en de pensioenen.

Ook de accountants van Randstad (PWC) en SBM Offshore (KPMG) kwamen onlangs uit eigen beweging met een toelichting op hun controle bij de bedrijven in kwestie.

Vragen aan de accountant
De spraakzaamheid van accountants is een trendbreuk. Op basis van de code Tabaksblat voor goedondernemingsbestuur moet de accountant bij de jaarvergadering aanwezig zijn en mogen aandeelhouders hem vragen stellen.

Maar in praktijk kwam daarvan weinig terecht, zo blijkt uit onderzoek van de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

De afgelopen jaren is dit veranderd. Begin 2013 is namens beleggers aan de grote accountantskantoren een brief gestuurd waarin een aantal algemene vragen werden aangekondigd.

Zo wensen beleggers antwoord op de volgende vragen:

1. Wat waren de hoofdpunten van de management letter? Wat waren uw bevindingen op deze hoofdpunten?

2. Hoe beoordeelt u de schattingen/aannames van het management in de jaarrekening? Hoe schat u deze in (conservatief, gematigd of agressief)?

3. Hoe kwalificeert u de toon van de raad van bestuur in het jaarverslag (conservatief, gematigd of agressief)?

4. Geeft de onderneming naar uw mening een juist en volledig beeld van de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code?

5. Hoe kijkt u aan tegen de "Toon aan de Top" binnen de vennootschap?

Tegenwerking
Tijdens de vergadering dient de onderneming voldoende ruimte te bieden aan de aandeelhouders om vragen aan de accountant te stellen.

De wens was tegen het zere been van de VEUO, de vereniging waarin de Nederlandse beursvennootschappen zich hebben verzameld.

In is de rol van de accountant zeer beperkt; hij mag in hun visie enkel een toelichting geven op de accountantsverklaring.

De VEUO wil de accountant vooral aan zijn geheimhoudingsplicht houden. De aandeelhouders zouden het moeten doen met het antwoord van het management en de commissarissen.

Waarschuwen
Accountants hebben teveel misstanden door de vingers gezien. Van de verziekte toon aan de top bij Van der Moolen tot de vrachtwagens koffie die bij DE Master Blenders werden versleept om de boekhouding op de orde te krijgen. Beleggers willen dat de accountant hen waarschuwt bij naderend onheil.

Tijdens de vergadering van SNS op 25 april 2012 werd de accountant van SNS de vraag gesteld of hij nog steeds comfortabel was met de waardering van SNS Property Finance in de jaarrekening over 2011. De accountant liet weten dat hij dat was.

Op dat moment had De Nederlandse Bank en het Ministerie van Financiën al grote vraagtekens bij de waardering van het vastgoed en zelfs bij de continuïteit van SNS.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}