VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB stelt oud-bestuurders Imtech aansprakelijk

Beleggersvereniging VEB heeft voormalig Imtech-bestuurders Van der Bruggen en Gerner aansprakelijk gesteld voor de schade die beleggers hebben geleden vanwege misleidende cijfers die door Imtech zijn gepubliceerd.

Deze oud-bestuurders zijn aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden vanwege de misleidende cijfers die door Imtech zijn gepubliceerd.

Het betreft de halfjaarcijfers van 2012 die, naar nu blijkt, onjuist waren.

Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de wanordelijke administratie en boekhouding van Imtech.

Volgens de wet zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk als zij cijfers publiceren die een misleidende voorstelling geven van de toestand van het bedrijf.

Onderneming en commissarissen
Daarnaast houdt de VEB ook Imtech en haar commissarissen aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden door misleidende communicatie en onbehoorlijk bestuur.

De Imtech-commissarissen hebben gefaald in hun toezicht op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De administratie was inadequaat en de boekhouding toont vele hiaten.

Het bestuur en de commissarissen hadden onvoldoende controle over het bedrijf maar communiceerden naar beleggers alsof alles in orde was. 


Accountant heeft wat uit te leggen
De malversaties bij Imtech zijn aan het licht gekomen nadat de accountant onregelmatigheden had ontdekt. De vraag rijst waarom dat afgelopen maanden gebeurde terwijl de misleiding en administratieve en financiële chaos zich al veel langer voltrok. Het is aan de accountant daar opheldering over te verschaffen.

Omdat Imtech geen interne accountantsdienst had, lag het voor de hand dat KPMG als externe accountant een intensieve, uitgebreide controle zou verrichten bij Imtech. Nu KPMG dat onvoldoende lijkt te hebben gedaan, is ook zij mogelijk aansprakelijk jegens de gedupeerde beleggers voor de geleden schade.

Imtech en haar accountant KPMG zijn om verdere opheldering en toelichting gevraagd. 


Gerelateerde artikelen