VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

26 april 2013

VEB stelt oud-bestuurders Imtech aansprakelijk

  • Pagina printen
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Beleggersvereniging VEB heeft voormalig Imtech-bestuurders Van der Bruggen en Gerner aansprakelijk gesteld voor de schade die beleggers hebben geleden vanwege misleidende cijfers die door Imtech zijn gepubliceerd.

Deze oud-bestuurders zijn aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden vanwege de misleidende cijfers die door Imtech zijn gepubliceerd.

Het betreft de halfjaarcijfers van 2012 die, naar nu blijkt, onjuist waren.

Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de wanordelijke administratie en boekhouding van Imtech.

Volgens de wet zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk als zij cijfers publiceren die een misleidende voorstelling geven van de toestand van het bedrijf.

Onderneming en commissarissen
Daarnaast houdt de VEB ook Imtech en haar commissarissen aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden door misleidende communicatie en onbehoorlijk bestuur.

De Imtech-commissarissen hebben gefaald in hun toezicht op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De administratie was inadequaat en de boekhouding toont vele hiaten.

Het bestuur en de commissarissen hadden onvoldoende controle over het bedrijf maar communiceerden naar beleggers alsof alles in orde was. 


Accountant heeft wat uit te leggen
De malversaties bij Imtech zijn aan het licht gekomen nadat de accountant onregelmatigheden had ontdekt. De vraag rijst waarom dat afgelopen maanden gebeurde terwijl de misleiding en administratieve en financiële chaos zich al veel langer voltrok. Het is aan de accountant daar opheldering over te verschaffen.

Omdat Imtech geen interne accountantsdienst had, lag het voor de hand dat KPMG als externe accountant een intensieve, uitgebreide controle zou verrichten bij Imtech. Nu KPMG dat onvoldoende lijkt te hebben gedaan, is ook zij mogelijk aansprakelijk jegens de gedupeerde beleggers voor de geleden schade.

Imtech en haar accountant KPMG zijn om verdere opheldering en toelichting gevraagd. 


Gerelateerde artikelen

VEB: grotere rol accountant bij signaleren fraude
VEB: grotere rol accountant bij signaleren fraude
20-09-2017

Omdat beleggers bij hun beleggingsbeslissingen afgaan op de door de account…

Lees verder

accountant fraude
Oproep aan de politiek: Geef AFM, beurs en de accountants meer armslag
Oproep aan de politiek: Geef AFM, beurs en de accountants meer armslag
29-08-2017

Bij dezen een dringende oproep aan de politiek. Sinds 2008 zijn er veel mar…

Lees verder

accountant AFM beurs politiek
Kwaliteit accountantscontrole nog steeds ver onder de maat
Kwaliteit accountantscontrole nog steeds ver onder de maat
28-06-2017

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de AFM blijkt dat het sinds 2014 lop…

Lees verder

accountant accountancy
VEB vraagt AFM om onderzoek naar controle laatste jaarrekening van Imtech
VEB vraagt AFM om onderzoek naar controle laatste jaarrekening van Imtech
20-06-2017

Accountant geeft goedkeurende verklaring jaarrekening af vijf maanden voor …

Lees verder

imtech VEB faillissement