VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grontmij denkt weer aan winstgevende groei

Na een rampzalig uitgepakte overname had het nieuwe bestuur van Grontmij een jaar nodig om orde op zaken te stellen. Nu kijkt de onderneming weer vooruit en wordt voorzichtig aan winstgevende groei gedacht.

Een actie die op vele fronten verkeerd heeft uitgepakt: zo mag de overname door Grontmij van het Franse Ginger uit 2010 gerust genoemd worden.

Het bracht het ingenieursbureau uit De Bilt zelfs naar de rand van de afgrond.

Wat mis ging
Inmiddels heeft Grontmij zijn lessen geleerd, zo bleek tijdens de recente vergadering met aandeelhouders. De overname van Ginger werd gedreven door een enorme ambitie om door te groeien.

Of de aankoop ook binnen de strategie paste bleek nauwelijks van belang evenals de manier waarop deze werd gefinancierd. Integratie na afronding van de overname vond niet of nauwelijks plaats. Het grote cultuurverschil tussen de twee organisaties speelde daarbij een rol.

Kosten maatregelen drukken resultaat
Inmiddels heeft de nieuwe raad van bestuur orde op zaken gesteld. De financiering van de onderneming is hersteld en de processen en administratieve organisatie in de onderneming zijn grotendeels verbeterd.

De kosten van alle genomen maatregelen drukten het afgelopen jaar nog wel op de winstgevendheid, want 2012 werd afgesloten met een verlies van ruim 28 miljoen euro.

Toch nog projectverliezen
Hoewel veel werk is verricht, bleek een jaar niet voldoende om alle herstel werkzaamheden te verrichten.

Zo bleek in Zweden de controle op het project management niet op het gewenste niveau te zijn. Hierdoor traden zowel in 2012 als in het eerste kwartaal van dit jaar projectverliezen op. En die waren aanzienlijk.

Zo bedroegen verliezen op een tweetal projecten anderhalf miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat (zonder eenmalige posten) voor de gehele groep over die periode slechts 2,5 miljoen euro bedroeg.

De gebrekkige controle stond al op het to do lijstje van topman Jaski, maar had gezien de andere onderwerpen op deze nog geen prioriteit gekregen.

In de afgelopen maanden zijn de noodzakelijke maatregelen wel genomen en is het Zweedse management vervangen en is een verbeteringsplan gestart voor de controle en operationele processen.

Hoewel de verbeteringsprocessen ook in andere delen van de organisatie nog niet volledig zijn afgerond verwacht Grontmij dit in het lopende jaar af te ronden.

Daarmee is het eerste deel van de nieuwe strategie, "Back on Track", afgerond en kan begonnen worden aan het tweede deel, winstgevende groei.

Handhaving doelstellingen 2015
Hoewel de economische tegenwind langer aanhoudt dan bij het opstellen van de nieuwe financiële doelen werd verwacht, handhaaft Grontmij de verwachtingen voor de periode tot en met 2015.

In die periode richt de onderneming zich op een autonome omzet groei van 3 tot 5 procent per jaar. Daarop moet in 2015 uiteindelijk een marge worden behaald van 6 tot 8 procent.

Verkoop derde van Ginger
Binnen die plannen is geen plaats meer voor de Franse Monitoring & Testing activiteiten die met de overname van Ginger werden verkregen. In januari kondigde Grontmij de verkoop van dit onderdeel aan die goed zijn voor een jaarlijkse omzet van ruim 100 miljoen euro.

Deze activiteiten blijken niet goed te passen binnen de strategie te passen. Ruim twee jaar na de overname wordt daarmee ruim een derde van het oorspronkelijke Ginger alweer verkocht.

Op de rails naar winstgevende groei
De opbrengst van de verkoop brengt de doelen ten aanzien van het financiële fundament onder de onderneming eerder dan gepland binnen handbereik. De verhouding tussen de nettoschuld en het bedrijfsresultaat mogen in de toekomst niet meer dan 1 tot 1,5 bedragen.

Bovendien moet het bedrijfsresultaat minimaal 8 keer de interestlasten dekken. Tot slot zullen toekomstige overnames volledig uit de vrije kasstroom betaald moeten worden.

Grontmij heeft daarmee de lessen uit het verleden geleerd en de onderneming staat weer op de rails. Aan het bestuur de uitdagende taak om in het huidige economische klimaat de winstgevende groeidoelstellingen waar te maken.

Lees meer:
  28 februari 2013

  21 januari 2013

14 november 2012

30 augustus 2012

8 juni 2012

18 mei 2012

20 februari 2012

  20 januari 2012

9 januari 2012{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen