VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

15 juni 2013

Fondsmanager Willem Burgers houdt geloof in Imtech

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Sommige beleggers schreeuwen hun doemscenario's voor Imtech van de daken. Specialist in Nederlandse small- en midcap aandelen, het Add Value Fund, is optimistisch over juist vooruitzichten.

Dit blijkt uit het meest recente .  

Het beleggingsfonds, dat wordt beheerd door Willem Burgers en Hilco Wiersma, had eind mei 8,2 procent van het vermogen in Imtech belegd. Een half jaar geleden was Imtech het grootste belang in de portefeuille, als gevolg van de koersval is het belang nu het op zes na grootste, met elf namen.

De technische dienstverlener moest 370 miljoen euro afwaarderen op activiteiten in Duitsland en Polen, zo bleek uit de voorlopige aangepaste jaarcijfers over 2011 en 2012. De afwaarderingen hebben vooral betrekking op onderhanden werk en vorderingen.

Verhalen
De afwaarderingen in Duitsland en Polen zijn non-cash posten en hebben geen directe invloed op de liquiditeitspositie, zo schrijft het Add Value Fund.

Na afronding van het forensisch onderzoek zal Imtech besluiten of aangifte wordt gedaan bij de bevoegde strafrechtelijke instanties in Duitsland en Polen in verband met handelingen van het inmiddels ontslagen management die zouden kunnen worden gekwalificeerd als frauduleus of misleidend.

Door Imtech wordt thans onderzocht in hoeverre een deel van de geleden schade voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking komt. Er kan dus nog wat terugkomen, lijkt het fonds te zeggen.

In het maandbericht benadrukt het Add Value Fund daarnaast de volgende ‘positieve elementen' uit de laatste berichten van Imtech:

-Er is voldoende liquiditeit en financiële stabiliteit. De door ING en Rabobank verstrekte brugfaciliteit en de met de belangrijkste financiers overeengekomen continuation agreement hebben hiervoor gezorgd. De liquiditeitspositie is stabiel en op dit ogenblik wordt in beperkte mate gebruik maakt van de verstrekte brugfaciliteit

- Dit betekent dat de eerder aangekondigde claimemissie van 500 miljoen euro die zal worden aangewend voor schuldreductie, naar verwachting niet behoeft te worden verhoogd

-De orderportefeuille is op peil gebleven in vergelijking met de stand per ultimo 2012 op 6,4 miljard euro 

-Imtech boekt goede voortgang bij de aanpassing van het besturingsmodel.

Conclusie van Add Value: het nieuwe management maakt in rap tempo schoon schip en wordt een leaner and meaner bedrijf in specifieke sectoren in meerdere Europese landen.

Een mogelijke verkoop van de volgens Add Value Fund niet-strategische Marine-divisie zou Imtech betrekkelijk snel een ruim voldoende liquide en solvabele status opleveren.

Tegen deze achtergrond noemt het fonds de huidige beurskoers (8,85 euro) een bescheiden waardering voor een zeer kansrijke portfolio.

Als Add Value gelijk heeft zal Imtech weer snel een prominentere positie in de portefeuille innemen. Zien , dan is het juist omgekeerd.

Op 28 juni is de jaarvergadering van Imtech.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}