VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB wil schadefonds voor gedupeerde beleggers Imtech

Beleggingsvereniging VEB heeft Imtech een aanbod tot schikking gedaan voor gedupeerde Imtech-aandeelhouders. Een schadefonds moet beleggers deels compenseren voor de schade die zij hebben geleden door misleiding en onbehoorlijk bestuur bij het beursfonds.

Imtech-aandeelhouders hebben afgelopen maanden een groot deel van hun belegging in rook zien opgaan door een cocktail van mismanagement, fraude en beroerde controle.

De VEB stelt daarom Imtech, de twee oud-bestuurders, commissarissen en accountant KPMG aansprakelijk voor de verliezen van beleggers.

De vereniging geeft Imtech nu namens beleggers een eerste aanzet om tot compensatie te komen. Uitgangspunt daarbij is een goede balans tussen de belangen van beleggers, onderneming en andere stakeholders.

UPDATE NA DE AVA
Vrijdag vroeg Imtech tijdens de aandeelhoudersvergadering zijn beleggers om toestemming voor uitgifte van nieuwe aandelen.

Daarmee hoopt Imtech 500 miljoen euro aan vers kapitaal op te halen.

Tijdens die vergadering toonde veel aandeelhouders zich uitermate kritisch over de commissarissen van Imtech. Een aantal riep hen op gezamenlijk op te stappen.

Ook was er woede over het feit dat Imtech voorafgaand aan de cijfers over de eerste helft van 2012 de niet-verplichte accountantscontrole geschrapt.

Uiteindelijk stemde aandeelhouders in met de claimemissie.

Schadefonds
Daartoe zal een schadefonds opgericht moeten worden waarvan het vermogen ter beschikking staat aan gedupeerde beleggers.

Het schadefonds moet gevuld worden met teruggestorte bonussen van oud-bestuurders, uitkeringen van aansprakelijkheidsverzekeringen van bestuurders en opbrengsten uit rechtszaken die Imtech zelf zal starten vanwege fraudegevallen in Duitsland en Polen.

Bijdragen van accountant KPMG ter compensatie van hun gebrekkige boekencontrole bij Imtech horen eveneens in het fonds terecht te komen.

Ook van Imtech wordt een bijdrage verwacht, waarbij rekening gehouden wordt met de last die Imtech momenteel kan dragen. De continuïteit van de onderneming mag niet in gevaar komen.

Warrants voor beleggers
Behalve compensatie van directe schade uit het verleden stelt de VEB ook voor dat Imtech de nu zwaar gedupeerde (ex-)beleggers laat profiteren van toekomstig herstel van het bedrijf.

Door uitgifte van kunnen (ex-)beleggers komende jaren met korting extra aandelen Imtech kopen.{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}