VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

21 juli 2013

Alles wat u moet weten over de claimemissie Imtech

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Beursfonds Imtech gaat 500 miljoen euro vers kapitaal ophalen. De voorwaarden van de claimemissie zijn bekend. Wat zijn de details?

De aandelenuitgifte geeft beleggers de mogelijkheid om op de nieuwe stukken in te schrijven. Nadeel is wel dat wie niet wil meedoen, zijn aandeel in de toekomstige winsten sterk ziet verwateren.

Maar hoe werkt het precies?

4 voor 1
Elk aandeel Imtech geeft recht op één claim. Die krijgen beleggers in hun portefeuilleoverzicht bijgeschreven. Iedere claim geeft weer het recht om in te schrijven op 4 nieuw uit te geven aandelen tegen een uitgiftekoers van 1,40 euro.

Als een aandeel ex-claim gaat, bij Imtech is dit 5 juli, heeft dit effect op de koers. Van tevoren is daarom een theoretische ex-inschrijvingsrechtenprijs, de zogeheten TERP berekend. De TERP geeft weer wat het aandeel waard is na de emissie en exclusief het claimrecht.

Deze terp was gelijk aan Imtech's beurswaarde (aantal uitstaande aandelen maal beurskoers) op 3 juli plus de omvang van de emissie, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na afronding van de emissie.

De TERP is dus het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen en wordt in formulevorm als volgt berekend:

TERP = # oude aandelen p. recht x aandelenkoers + # nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
                                           # oude aandelen p. recht + # nieuwe aandelen p. recht

TERP = 1 x 5.57+ 4 x 1,40 = 2,234 euro
                            5

De korting
De korting van de nieuwe aandelen ten opzichte van de terp is dan:

Discount = 2,234 – 1,40  x 100% = 37,3%
                        2,234

De korting kan gezien worden als lokkertje om beleggers over de streep te trekken om in te schrijven op de emissie. Indien beleggers geen gebruik willen maken van het inschrijfrecht, kunnen zij deze via de beurs verkopen. De opbrengst van deze verkoop is dan een vergoeding voor de winstverwatering die de belegger tegemoet ziet.


De waarde van de claim
De theoretische waarde van een claim- ofwel inschrijvingsrecht is afhankelijk van de beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe stukken en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.

Aangenomen dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend: waarde inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (terp – uitgifteprijs)

Bij een TERP van 2,234 euro is de waarde van de claim in theorie, als volgt:

4/1 x (2,234 -1,40) = 3,336  euro

Let wel op. Dit is de theoretische waarde van de claim. De werkelijke waarde is afhankelijk van vraag en aanbod via de beurs en kan hier natuurlijk van afwijken.

Inschrijven of niet?
De afweging om in te schrijven is afhankelijk van persoonlijke beleggingsdoelstellingen en de verwachting ten aanzien van  het aandeel Imtech.

Pessimistische beleggers zullen wijzen op een toekomstperspectief dat veel minder rooskleurig is dan het bestuur ooit schetste. Zij wijzen er op dat gezien de lagere marges en omzetgroei Imtech, ten opzichte van concurrenten, ook na de koerspandoering nog altijd niet laag gewaardeerd is.


Optimistische beleggers kijken meer naar het lagere risicoprofiel door schuldafbouw als gevolg van de emissie. Ook zullen zij wijzen op het feit dat Imtech nog altijd een sterke markpositie heeft in bijvoorbeeld de Benelux, Duitsland en Scandinavië.

Als het nieuwe bestuur haar doelstellingen realiseert zal Imtech weer een gezonde winst realiseren, en zullen er kansen zijn om de onderneming verder uit te bouwen. 

Het inschrijven op of verkopen van de claim is verlengd tot woensdag 24 juli 2013, 12:00 uur. af als u niet inschrijft op de nieuwe aandelen.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}