VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

05 juli 2013

Zeven nieuwe regels voor banken en de gevolgen voor beleggers

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De bancaire sector krijgt een berg nieuwe regels over zich uitgestort. Het gevolg van bijna al deze regels is uiteindelijk dat banken minder winstgevend zijn.

Vorige week publiceerde de commissie Wijffels haar rapport met voorstellen voor de toekomst van de financiële sector.

De aanbevelingen van deze commissie sluiten aan op die van eerdere, buitenlandse commissies. Een overzicht van regels die op banken afkomen en wat de gevolgen zijn voor de belegger.

Meer kapitaal aanhouden
De kern van Basel III, de internationale regels voor banken, is dat zij de komende jaren in stappen steeds meer kapitaal moeten gaan aanhouden. Uiteindelijk betalen de aandeelhouders van banken een groot deel van de rekening.

Dit kapitaal komt namelijk uiteindelijk bij hun vandaan. Ofwel doordat het wordt opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen, ofwel doordat winsten worden ingehouden in plaats van uitgekeerd.

Naast de voortdurende economische recessie en de eurocrisis is de verhoging van de kapitaaleisen ook een reden waarom beleggers in banken voorlopig niet hoeven te rekenen op stevige dividenduitkeringen.

Splitsen handelsactiviteiten en spaartegoeden
Een van de maatregelen waar veel over wordt nagedacht en die in de VS al is ingevoerd is het verbieden van handelen voor eigen rekening.

Dit is ook een aanbeveling van de commissie Wijffels. Nederlandse banken handelen naar eigen zeggen niet voor eigen rekening, dus de impact hiervan zou in Nederland beperkt moeten zijn.

Living will en bail-in
De commissie Wijffels volgt eerdere buitenlandse commissies ook wat betreft het vooraf maken van plannen wat er moet gebeuren als een bank omvalt. Banken zouden een zogenaamde 'living will', of een resolutieplan moeten hebben waarin is vastgelegd hoe gezonde delen van een bank kunnen worden gesplitst van de ongezonde delen.

Daarnaast moet duidelijk zijn hoe aandeelhouders en obligatiehouders gaan meebetalen aan de redding, de zogenaamde bail-in. Bij SNS Reaal werd vrij plotseling door de Nederlandse overheid het plan gemaakt om een deel van de schade neer te leggen bij obligatiehouders.

Dit was voor pensioenfonds ABP reden om beleggingen in Nederlandse bankobligaties te heroverwegen. Zolang niet duidelijk is welk deel van de rekening bij obligatiehouders komt, is beleggen in bankobligaties onzeker.

Financiële transactiebelasting
Vooral in Europa kan de invoering van nieuwe bankenbelastingen rekenen op goedkeuring. Een financiële transactietaks op de handel in effecten is in enkele Europese landen al ingevoerd en er wordt over nagedacht om dit Europabreed te doen.

Het leidt tot minder effectenhandel en dus minder inkomsten voor de banken die zich hiermee bezighouden. Internetbroker BinckBank meldde een tijdje geleden al dat de invoering van zo'n heffing in verschillende landen een negatieve impact heeft op de resultaten.

Bankenbelasting
Populair in Nederland: de bankenbelasting. Sinds vorig najaar betalen banken die in Nederland actief zijn een percentage belasting over hun schulden. Dit gaat ook direct ten koste van de winst.

De commissie Wijffels is voor afschaffing van deze belasting. De banken zouden dit geld goed kunnen gebruiken voor de versterking van hun kapitaalpositie.

Internationalisering Amerikaanse regels
Van de andere kant van de oceaan komt ook regelgeving die de Europese banken raakt. De Amerikaanse Federal Reserve is bezig om Amerikaanse kapitaalseisen toe te passen op dochters van Europese banken die in de VS actief zijn.

Dit leidt er volgens accounting- en advieskantoor Deloitte toe dat sommige Europese banken meer kapitaal moeten storten in hun Amerikaanse dochters.

Kredietbeoordelaar S&P keek onlangs ook naar de gevolgen van deze regels. Volgens S&P krijgt Deutsche Bank bijvoorbeeld te maken met hogere financieringskosten, lagere volumes en daarmee een dalende winstgevendheid in de VS.

Beperkingen bankiersbeloningen
In Europa is het ook populair om bankiersbeloningen aan te pakken. Bonussen worden aan banden gelegd omdat deze bankiers zouden aanzetten tot het nemen van risico's. S&P ziet in deze maatregel een bedreiging voor het bedrijfsmodel van Europese banken.

Toptalent zou zijn heil elders zoeken. De kredietbeoordelaar ziet dat uiteindelijk ten koste gaan van de winstgevendheid van banken.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}